Calciuminname tot boven 1000 mg per dag verlaagt dikke darmkanker


Onderzoeksvraag:
Verlaagt calciuminname de kans op het krijgen van dikke darmkanker?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte observationele prospectieve studies.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden in 15 studies (12305 patiënten met dikke darmkanker. De calciuminname was 250-1900 mg/dag en de follow-up duur was 3.3-16 jaar), dat elke 300 mg calcium (via voeding en voedingssupplementen) per dag, de kans op het krijgen van dikke darmkanker significant met 8% [RR = 0.92, 95% BI = 0.89-0.95, I2 = 47%] verlaagde.

De onderzoekers vonden in 6 studies (8839 patiënten met dikke darmkanker, calciuminname = 0-1150 mg/dag en follow-up duur = 5-10 jaar] dat elke 300 mg calcium uit voedingssupplementen per dag, de kans op het krijgen van dikke darmkanker significant met 9% [RR = 0.91, 95% BI = 0.86-0.98, I2 = 67%] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat de test voor non-lineariteit was niet significant [p non-lineariteit = 0.11].

De onderzoekers concludeerden dat calciuminname (zowel via voeding als voedingssupplementen) tot boven 1000 mg per dag, de kans op het krijgen van dikke darmkanker verlaagde.

Oorspronkelijke titel:
Calcium intake and colorectal cancer risk: Dose-response meta-analysis of prospective observational studies by Keum N, Aune D, [...], Giovannucci EL.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24623471

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies over calcium.