CLA-supplementen verlagen op lange termijn geen lichaamsgewicht


Onderzoeksvraag:
De prevalentie van overgewicht en obesitas is in de afgelopen decennia dramatisch toegenomen. Verschillende dieetsupplementen wordt verkocht als afslankmiddelen. Echter, de werkzaamheid van sommige van deze supplementen is niet bewezen, waarvan geconjugeerd linolzuur (CLA).

Kan het slikken van CLA-supplementen het gewicht van mensen met overgewicht op lange termijn doen afnemen?

Studieopzet:
Het overzichtsartikel bevatte 7 RCT’s met minimaal 6 maanden follow-up waarvan 4 RCT’s ernstige tekortkomingen in de rapportage van hun methodologie hadden. Anders gezegd, de 4 studies waren niet goedopgezet waardoor grote twijfels over de gevonden resultaten waren.

Resultaten en conclusies:
De meta-analyse toonde een significant verschil in gewichtsverlies in het voordeel van de CLA-groep ten opzichte van de placebo-groep. Het gemiddeld verschil was -0.70 kg [95% BI = -1.09 tot -0.32). Anders gezegd, mensen die CLA-supplementen slikten, verloren significant 0.70 kg meer lichaamsgewicht dan mensen die geen CLA-supplementen slikten.

De meta-analyse toonde ook een significant verschil in vetverlies in het voordeel van de CLA-groep ten opzichte van de placebo-groep. Het gemiddeld verschil was -1.33 kg [95% BI = -1.79 tot -0.86). Significant wil zeggen, het kan met 95% betrouwbaarheid gezegd worden dat het vetverlies van 1.33 kg toe te schrijven was aan het slikken van CLA-supplementen.

De omvang van deze effecten was klein en de klinische relevantie was onzeker. De bijwerkingen van het slikken van CLA-supplementen waren onder andere constipatie, diarree en zachte ontlasting.

De onderzoekers concludeerden dat er geen overtuigend bewijs was dat het slikken van CLA-supplementen op lange termijn enig klinisch relevant effect had op de lichaamssamenstelling.

Oorspronkelijke titel:
The efficacy of long-term conjugated linoleic acid (CLA) supplementation on body composition in overweight and obese individuals: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials by Onakpoya IJ, Posadzki PP, […], Ernst E.

Link:
http://www.springerlink.com/content/k3p141242l55701p

Extra informatie van El Mondo:
CLA is de afkorting van het Engelse woord Conjugated Linoleic Acid oftewel geconjugeerd linolzuur. CLA zijn te vinden in vlees- en zuivelproducten.

De EFSA heeft geen enkele claims van CLA goedgekeurd. Vanaf december 2012 mag de fabrikant nog alleen maar goedgekeurde claims van de EFSA op de verpakking van voedingssupplementen zetten.

Statistische significatie hoeft niet altijd tot klinisch relevantie te leiden. Klinische relevantie wil zeggen de gevonden resultaten in wetenschappelijke studies worden in de praktijk toegepast.