Coënzym Q10-supplementen verbeteren mogelijk congestief hartfalen

Onderzoeksvraag:
Coënzym Q10 is een antioxidant waarbij verondersteld wordt dat die de functionele status  bij congestief hartfalen (het hart kan niet genoeg bloed rondpompen om aan de lichaamsbehoeften te voldoen) verbetert. Verschillende studies die gekeken hebben naar de effecten van coënzym Q10 op congestief hartfalen leveren echter tegenstrijdige resultaten op. Daarom werd dit overzichtsartikel uitgevoerd.

Kunnen coënzym Q10-supplementen de ejectie fractie (de hoeveelheid bloed die per hartslag door het hart wordt uitgepompt) bij congestief hartfalen verbeteren?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte klein opgezette studies.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden in een gepoolde analyse dat het slikken van coënzym Q10 de ejectie fractie significant met 3.67% [95% BI = 1.60%-5.74%] deed toenemen. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De subgroep-analyses lieten een significante verbetering van de ejectie fractie zien in crossover studies, studies met een behandelingsduur van maximaal 12 weken, studies uitgevoerd voor 1994, studies met een dosering van maximaal 100 mg coënzym Q10 per dag en in patiënten met minder ernstig congestief hartfalen. Echter, deze subgroep-analyses zouden met voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden vanwege het geringe aantal studies en patiënten per subgroep.

De onderzoekers concludeerden dat het slikken van coënzym Q10 de ejectie fractie in patiënten met congestief hartfalen mogelijk verbeterde. Meer goedopgezette studies zijn nodig om dit positieve effect te bevestigen.

Oorspronkelijke titel:
Effect of coenzyme Q10 supplementation on heart failure: a meta-analysis by Fotino AD, Thompson-Paul AM and Bazzano LA.

Link:
http://ajcn.nutrition.org/content/97/2/268.abstract

Extra informatie van El Mondo:
Bij gezonde personen wordt met elke hartslag ongeveer 2/3 deel oftewel 60% van het aanwezige bloed weggepompt. De ejectie fractie (EF) is dan 60%. Bij hartfalen is de EF in het algemeen minder dan 40%. De EF is een goede objectieve maat om een indruk te krijgen van de pompfunctie van het hart.

Lees hier meer over coënzym Q10.