Coënzym Q10-supplementen verlaagt hart- en vaatziekten

Onderzoeksvraag:
Verlaagt het slikken van coënzym Q10-supplementen de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 7 RCT’s met 206 deelnemers in de coënzym Q10-groep en 203 deelnemers in de placebo-groep.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat het slikken van coënzym Q10-supplementen het plasma Lp(a)-gehalte significant verlaagde [WMD = -3.54mg/dL, 95% BI = -5.50 tot -1.58, p < 0.001].
Dit effect was het meest robust in studies met een hoger baseline Lp(a)-gehalte [slope = -0.44, 95% BI = -0.80 tot -0.08, p = 0.018].

De onderzoekers vonden dat het slikken van coënzym Q10-supplementen geen effect had op het cholesterol- en triglyceridengehalte.

De onderzoekers concludeerden dat het slikken van coënzym Q10-supplementen het plasma Lp(a)-gehalte verlaagde, met name in patiënten met een plasma Lp(a)-gehalte ≥30mg/dL.

Oorspronkelijke titel:
Supplementation with coenzyme Q10 reduces plasma lipoprotein(a) concentrations but not other lipid indices: A systematic review and meta-analysis by Sahebkar A, Simental-Mendía LE, […], Pirro M.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26836888

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies over hart- en vaatziekten en coënzym Q10.

 

Paginatype: 
Voedingsadvies: