Dagelijks 100 gram fructose of meer verhoogt zowel het triglyceriden- als het LDL-cholesterolgehalte


Onderzoeksvraag:
Fructose wordt veel gebruikt als zoetstof in veel voedingsmiddelen, maar de relatie tussen de inname van fructose en cholesterol blijft onzeker. Daarom werd dit overzichtsartikel uitgevoerd.

Verhoogt het eten van fructose het cholesterolgehalte?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 24 RCT’s met 474 deelnemers.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat het eten van fructose geen significant effect had op het HDL-cholesterolgehalte (het goede cholesterol).

De onderzoekers vonden dat het eten van 100 gram fructose per dag of meer, het triglyceridengehalte significant met 13 mg/dL [95% BI = 4.7-21.3, p = 0.002] verhoogde. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat het eten van 100 gram fructose per dag of meer, het LDL-cholesterolgehalte (het slechte cholesterol) significant met 11.6 mg/dL [95% BI = 4.4-18.9, p = 0.002] verhoogde.

De onderzoekers concludeerden dat het eten van 100 gram fructose per dag of meer, zowel het triglyceriden- als het LDL-cholesterolgehalte verhoogde.

Oorspronkelijke titel:
Very High Fructose Intake Increases Serum LDL-Cholesterol and Total Cholesterol: A Meta-Analysis of Controlled Feeding Trials by Zhang YH, An T, […], Zhang J.

Link:
http://jn.nutrition.org/content/143/9/1391.abstract

Extra informatie van El Mondo:
Hartpatiënten hebben vaak zowel een hoog triglyceriden- als LDL-cholesterolgehalte.