Dagelijks 150 mg magnesium via voeding verlaagt het metabole syndroom

Onderzoeksvraag:
Verlaagt het eten van magnesium de kans op het krijgen van het metabole syndroom bij volwassenen?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 8 cross-sectionele studies en 2 prospectieve cohort studies.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat 150 mg magnesium per dag via voeding, de kans op het krijgen van het metabole syndroom bij volwassenen significant met 12% [RR = 0.88, 95% BI = 0.84-0.93, I2 = 36.3%] verlaagde.

De onderzoekers vonden in de meta-regressie-analyse een omgekeerd evenredig verband tussen de inname van magnesium (mg/dag) via voeding en het krijgen van het metabole syndroom.

De onderzoekers concludeerden dat het eten van 150 mg magnesium per dag de kans op het krijgen van het metabole syndroom bij volwassenen verlaagde. Echter, RCT’s zijn nodig om het causale verband vast te kunnen stellen tussen de magnesiuminname en de preventie van het metabole syndroom.

Oorspronkelijke titel:
Dietary magnesium intake and metabolic syndrome in the adult population: dose-response meta-analysis and meta-regression by Ju SY, Choi WS, […], Kim DH.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25533010

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies over de preventie van het metabole syndroom en overgeiwicht.
Deze maaltijden bevatten 150 mg magnesium.
Welke producten 150 mg magnesium leveren, kunt u hier opzoeken.