Dagelijks 50 mg magnesium via voeding verlaagt het nuchter glucose- en insulinegehalte


Onderzoeksvraag:
Verlaagt het eten van veel magnesium het nuchter glucose- en insulinegehalte?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 15 CHARGE cohort studies met 52684 deelnemers van Europese komaf zonder diabetes.
Het fixed-effects model werd gebruikt.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden na gecorrigeerd te hebben voor leeftijd, geslacht, energie-inname, BMI en gedragsrisicofactoren, dat elke verhoging met 50 mg magnesium per dag het nuchter glucosegehalte significant met 0.009 mmol/L [β = -0.009 mmol/L, 95% CI = -0.013 tot -0.005, p < 0.0001] verlaagde. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden na gecorrigeerd te hebben voor leeftijd, geslacht, energie-inname, BMI en gedragsrisicofactoren, dat elke verhoging met 50 mg magnesium per dag het nuchter insulinegehalte significant met 0.020 In-pmol/L [β = -0.020 ln-pmol/L, 95% CI = -0.024 tot -0.017, p < 0.0001] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat magnesiumgerelateerde enkel-nucleotide polymorfie en de interactie tussen enkel-nucleotide polymorfie en magnesium bereikten geen significantie na correctie voor meerdere storingsfactoren.

De onderzoekers concludeerden dat een hoge magnesiuminname (minimaal 50 mg per dag) via voeding het nuchter glucose- en insulinegehalte verlaagde.

Oorspronkelijke titel:
Higher Magnesium Intake Is Associated with Lower Fasting Glucose and Insulin, with No Evidence of Interaction with Select Genetic Loci, in a Meta-Analysis of 15 CHARGE Consortium Studies by Hruby A, Ngwa JS, […], Nettleton JA.

Link:
http://jn.nutrition.org/content/143/3/345.short

Extra informatie van El Mondo:
Deze maaltijd levert 170 mg magnesium.

Patiënten met suikerziekte type 2 hebben een hoge nuchter glucose- en insulinegehalte.