Dagelijks minimaal 600 gram vetarme zuivelproducten verlaagt borstkanker

Onderzoeksvraag:
Verlaagt het eten van zuivelproducten de kans op het krijgen van borstkanker?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 22 prospectieve cohort studies (1566940 deelnemers waarvan 37925 vrouwen met borstkanker) en 5 patiënt-controle studies (33372 deelnemers waarvan 7418 vrouwen met borstkanker).

Er was geen publicatie bias.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat het eten van minimaal 600 gram zuivel per dag vergeleken met maximaal 200 gram per dag, de kans op het krijgen van borstkanker significant met 10% [RR = 0.90, 95% BI = 0.83-0.98, I2 = 32.2%] verlaagde. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat het eten van 400-600 gram zuivel per dag vergeleken met maximaal 400 gram per dag, de kans op het krijgen van borstkanker significant met 6% [RR = 0.94, 95% BI = 0.91-0.98, I2 = 0%] verlaagde.

De onderzoekers vonden vergeleken met geen consumptie een significant verlaagde risico van 3% [95% BI = 0.95-0.99] voor 250 gram zuivel per dag, 6% [95% BI = 0.95-0.99] voor 500 gram zuivel per dag, 9% [95% BI = 0.85-0.98] voor 750 gram zuivel per dag en 12% [95% BI = 0.80-0.98] voor 1000 gram zuivel per dag

De onderzoekers vonden dat het eten van yoghurt de kans op het krijgen van borstkanker significant met 9% [RR = 0.91, 95% BI = 0.83-0.99, I2 = 0.0%] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat het eten van vetarme zuivelproducten de kans op het krijgen van borstkanker significant met 15% [RR = 0.85, 95% BI = 0.75-0.96, I2 = 42.7%] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat het eten van zuivelproducten de kans op het krijgen van borstkanker onder Amerikanen significant met 9% [RR = 0.91, 95% BI = 0.83-0.99, I2 = 36.5%] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat het eten van zuivelproducten gedurende minimaal 10 jaar de kans op het krijgen van borstkanker significant met 10% [RR = 0.90, 95% BI = 0.81-0.99, I2 = 58.4%] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat het eten van zuivelproducten de kans op het krijgen van borstkanker onder Aziaten significant met 26% [RR = 0.74, 95% BI = 0.62-0.88] verlaagde.

De onderzoekers concludeerden dat het eten van 250-1000 gram zuivelproducten per dag, met name yoghurt en vetarme zuivelproducten, de kans op het krijgen van borstkanker verlaagde.

Oorspronkelijke titel:
The Association between Dairy Intake and Breast Cancer in Western and Asian Populations: A Systematic Review and Meta-Analysis by Zang J, Shen M, […], Zou S.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4705082/

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies over borstkanker.
 

Paginatype: 
Voedingsadvies: