Dagelijks veel appels verlaagt longkanker

Onderzoeksvraag:
Verlaagt het eten van appels de kans op het krijgen van kanker?

Er was geen publicatie bias.

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 20 patiënt-controle studies en 21 cohort studies.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden in patiënt-controle studies dat het dagelijks eten van veel appels, de kans op het krijgen van longkanker significant met 25% [OR = 0.75, 95% BI = 0.63-0.88, p = 0.001, I2 = 0%] verlaagde.

De onderzoekers vonden in cohort studies dat het dagelijks eten van veel appels, de kans op het krijgen van longkanker significant met 11% [RR = 0.89, 95% BI = 0.84-0.94, p < 0.001, I2 = 53%] verlaagde.

De onderzoekers vonden in patiënt-controle studies dat het dagelijks eten van veel appels, de kans op het krijgen van dikke darmkanker significant met 34% [OR = 0.66, 95% BI = 0.54-0.81, p < 0.001, I2 = 55%] verlaagde. Echter, dit verlaagde risico werd niet teruggevonden in cohort studies.

De onderzoekers vonden in patiënt-controle studies dat het dagelijks eten van veel appels, de kans op het krijgen van borstkanker significant met 21% [OR = 0.79, 95% BI = 0.73-0.87, p < 0.001, I2 = 1%] verlaagde. Echter, dit verlaagde risico werd niet teruggevonden in cohort studies.

De onderzoekers vonden in patiënt-controle studies dat het dagelijks eten van veel appels, de kans op het krijgen van maag-darmkanker significant met 50% [OR = 0.50, 95% BI = 0.36-0.69, p < 0.001, I2 = 90%] verlaagde. Echter, dit verlaagde risico werd niet teruggevonden in cohort studies.

De onderzoekers concludeerden dat het dagelijks eten van veel appels, de kans op het krijgen van longkanker verlaagde. Verder verlaagde het dagelijks eten van veel appels mogelijk de kans op het krijgen van dikke darmkanker, borstkanker en maag-darmkanker. Mogelijk omdat dit verlaagde risico niet terug werd gevonden in cohort studies.   

Oorspronkelijke titel:
Apple intake and cancer risk: a systematic review and meta-analysis of observational studies by Fabiani R, Minelli L and Rosignoli P.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27000627

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies over kanker en het eten van fruit.

 

Paginatype: 
Voedingsadvies: