Depressie

 • Depressie is een van de meest voorkomende psychische stoornissen en onderscheidt zich van “normale” somberheid door de aard en duur van de symptomen.
 • Een depressie is een voortdurend aanwezige neerslachtige stemming die langer dan twee weken duurt en niet vanzelf verdwijnt.
 • Er bestaan verschillende soorten depressies:
  1. Een unipolaire depressie kenmerkt zich doordat iemand zich een lange tijd neerslachtig voelt.
  2. Een bipolaire depressie kenmerkt zich juist door de afwisselende perioden waarin iemand zich een tijd neerslachtig voelt met tijden waarop iemand juist zeer veel energie heeft, opgewekt is en zich onrustig voelt. Wanneer iemand dit ervaart, spreken we van een manie.
   Bipolaire depressie wordt ook wel manisch-depressief genoemd.
 • Zowel erfelijke als omgevingsfactoren spelen een rol bij het ontstaan van een depressie.
 • Het is moeilijk om één oorzaak voor depressie te geven, het is vaak een combinatie van verschillende factoren.
 • Een tekort aan de neurotransmitters serotonine en noradrenaline kan een depressie in de hand werken.
 • Bij zo’n 60 procent van de mensen verdwijnt een depressie binnen een half jaar.
 • In 10 à 15% van de depressies is er sprake van psychotische kenmerken, d.w.z. er is een gestoorde toetsing van de realiteit.
 • Depressie komt bij vrouwen tweemaal zo vaak voor als bij mannen en komt het meest voor in de leeftijd 25-45 jaar. Echter, als het eenmaal zover is zijn het beloop en de kans op herhaling ongeveer gelijk.
 • In het algemeen geldt dat de ernst van de symptomen toeneemt met de ernst van de depressie. 
 • Symptomen van een depressie kunnen zijn:
  • Een sombere en droevige stemming, dit uit zich in verlies van het vermogen om plezier te hebben en om van dingen te genieten.
  • Verlies van energie, futloosheid en gebrek aan initiatief.
  • Concentratieproblemen, snel afgeleid zijn.
  • Negatief zelfbeeld, negatief beeld van anderen en van de toekomst.
  • Denken aan zelfdoding. 
  • Gevoelens van machteloosheid, wanhoop of angst.
  • Vermindering of zelfs verdwijning van seksuele gevoelens, bij mannen kunnen er erectiestoornissen optreden.
  • Trager worden in denken, bewegen en reageren.
  • Slaapproblemen (niet kunnen inslapen, vroeg wakker worden, overmatige slaapbehoefte hebben, moeilijk uit bed kunnen komen).
  • Besluitloosheid.
  • Lichamelijke problemen zoals verstopping, een droge mond, onverklaarbare pijn, duizeligheid, hartkloppingen, benauwdheid, trillende handen, druk op de borst, hoofdpijn en rugpijn.
  • Eetproblemen, zoals verminderde eetlust of juist vreetbuien.
  • Sneller geírriteerd dan normaal.
  • Huilen zonder dat dit oplucht of graag willen huilen maar dit niet kunnen.
  • Vergeetachtigheid.
 • De depressietest helpt u om in te schatten wat de ernst van uw gevoelens is.

Wetenschappelijke studies over voeding en depressie:
De overzichtsartikelen (meta-analyses) van gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde dubbelblinde humane studies (RCT’s) geven antwoord op de volgende vraag:
“Is het slikken van voedingssupplementen zinvol?”. Ja bij een positieve conclusie en nee bij een negatieve conclusie.

De overzichtsartikelen (meta-analyses) van cohort studies of van patiënt-controle studies geven antwoord op de volgende vraag:
”Moet ik mijn voedingspatroon veranderen?”.

 1. Dagelijks 400 ml koffie verlaagt depressie
 2. Een laag magnesiumgehalte verhoogt mogelijk depressie
 3. 0.9 g DHA en 1.4 g EPA gedurende 8 weken verlagen depressie onder vrouwen
 4. Vis verlaagt depressie