DHEA-supplementen verhogen vruchtbaarheid bij vrouwen

Afbeelding

Onderzoeksvraag:
Verbetert het slikken van DHEA de resultaten van in vitro fertilisatie (IVF) of intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI) bij vrouwen met een verminderde eierstokreserve en/of een slechte eierstokreactie?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 9 RCT’s met in totaal 862 patiënten.
De dosering was 75 mg DHEA per dag.
Er was geen publicatie bias.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden vergeleken met de controles, dat het slikken van DHEA-supplementen het aantal gevonden eicellen bij vrouwen met een verminderde eierstokreserve en/of een slechte eierstokreactie significant verhoogde [MD = 0.91, 95% BI = 0.23  tot 1.59, p = 0.009, I2  = 53%, p = 0.06].

De onderzoekers vonden vergeleken met de controles, dat het slikken van DHEA-supplementen het aantal klinische zwangerschappen bij vrouwen met een verminderde eierstokreserve en/of een slechte eierstokreactie significant verhoogde [relatieve risico = 1.27 95% BI = 1.01 tot 1.61, p = 0.04, I2 = 0%, p = 0.57].

De onderzoekers vonden vergeleken met de controles, dat het slikken van DHEA-supplementen het aantal levendgeborenen bij vrouwen met een verminderde eierstokreserve en/of een slechte eierstokreactie significant verhoogde [relatieve risico = 1.76, 95% BI = 1.17  tot  2.63, p = 0.006, I2  = 0%, p = 0.43].

De onderzoekers vonden geen verschil tussen het aantal miskramen tussen de controle-groep en de DHEA-groep [relatieve risico = 0.37, 95% BI = 0.12  tot 1.13, p = 0.08, I2 =25%, p = 0.26].  

De onderzoekers concludeerden dat het slikken van DHEA-supplementen de resultaten van IVF/ICSI bij vrouwen met een verminderde eierstokreserve en/of een slechte eierstokreactie verbeterde.

Oorspronkelijke titel:
The Effect of Dehydroepiandrosterone (DHEA) Supplementation on IVF or ICSI: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials by Xu L, Hu C, […], Li Y.

Link:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6620181/

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies over zwangerschap.

DHEA (dehydroepiandrosteron) is een hormoon dat wordt geproduceerd door de adrenale klieren van uw lichaam. Dit zijn klieren net boven uw nieren.
DHEA-supplementen kunnen gemaakt worden van wild yam of soja.

De eicelvoorraad of ovariële reserve is het aantal onrijpe eicellen (oöcyten) dat in de eierstokken aanwezig is. Het is een sleutelelement in de vrouwelijke vruchtbaarheid.