Een chronische, hoge calciuminname verhoogt de vetverbranding


Onderzoeksvraag:
Het eten van calcium verhoogt waarschijnlijk het vetverlies in het lichaam tijdens de energiebeperking. Een deel van dit effect kan worden verklaard door een verhoogde vetverbranding in aanwezigheid van een vergelijkbare energiebalans, maar wetenschappelijke studies geven hierin geen een sluitend antwoord. Daarom wordt een meta-analyse uitgevoerd om te bepalen of een chronische of acute hoge calciuminname de vetverbranding bevordert.

Is er een relatie tussen calciuminname en vetverbranding?

Studieopzet:
Het random-effects model en het gestandaardiseerde gemiddelde verschil werden gebruikt om de relatie tussen calciuminname en vetverbranding weer te geven.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat een hoge, chronische calciuminname de vetverbranding (vetoxidatie) significant met 11% verhoogde. Het gestandaardiseerde gemiddelde verschil was 0.42 [95% BI = 0.14-0.69, P = 0.003]. Significant wil zeggen, de verhoogde vetverbranding was met 95% betrouwbaarheid toe te schrijven aan een hoge, chronische calciuminname.

De onderzoekers vonden dat een hoge, acute calciuminname de vetverbranding (vetoxidatie) significant met 11% verhoogde. Het gestandaardiseerde gemiddelde verschil was 0.41 [95% BI = 0.04-0.77, P = 0.03] maar de sensitiviteitsanalyse liet zien dat dit effect vrij zwak was. Ander gezegd, het was nog niet met zekerheid te zeggen of een hoge, acute calciuminname de vetverbranding werkelijk verhoogde.

De onderzoekers concludeerden dat een hoge, chronische calciuminname de vetverbranding verhoogde maar dat meer onderzoek nodig is naar de relatie tussen een hoge, acute calciuminname en de vetverbranding.

Oorspronkelijke titel:
Effect of calcium intake on fat oxidation in adults: a meta-analysis of randomized, controlled trials by Gonzalez JT, Rumbold PLS and Stevenson EJ.

Link:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-789X.2012.01013.x/abstract;jsessionid=8AB3F1FDF39A12F2BD523ECE2BCF72F7.d03t02?deniedAccessCustomisedMessage=&userIsAuthenticated=false

Extra informatie van El Mondo:
Een hoge vetverbranding is gunstig bij het volgen van een dieet die als doel heeft gewicht te verliezen. Krachttraining kan de vetverbranding verhogen.

Mensen met overgewicht (BMI>25) worden aangeraden te kiezen voor producten met 20-30 En% vet, voor producten met maximaal 7 En% verzadigd vet, voor producten met 20-35 En% eiwit, voor producten met maximaal 25 En% eenvoudige suikers, voor producten die minimaal 1.5 gram vezels per 100 kcal leveren en voor producten met een laag GI-getal (GI-getal van 55 of lager).