Een dieet met veel noten verhoogt niet overgewicht


Onderzoeksvraag:
Epidemiologische studies hebben een inverse associatie tussen de frequentie van notenconsumptie en BMI en het risico op obesitas aangetoond. Echter, klinische studies naar de relatie tussen nootconsumptie en overgewicht zijn schaars en niet overtuigend. Daarom werd dit overzichtsartikel uitgevoerd.

Verhoogt het eten van veel noten de kans op overgewicht?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 33 klinische studies.

Er was geen sprake van publicatie bias.
Deze meta-analyse maakte gebruikt van het gewogen gemiddelde verschil en het random-effects model.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat een dieet met veel noten vergeleken met weinig noten, het gewicht niet significant met 0.47 kg [95% BI = -1.17 tot 0.22 kg, I2 = 7%] verlaagde.
Niet significant wil zeggen, er kan niet met 95% betrouwbaarheid gezegd worden dat een dieet met veel noten het gewicht werkelijk met 0.47 kg verlaagde.

De onderzoekers vonden dat een dieet met veel noten vergeleken met weinig noten, de BMI niet significant met 0.40 punt [WMD = -0.40 kg/m(2), 95% BI = -0.97 tot 0.17 kg/m(2), I2 = 49%] verlaagde.
Niet significant wil zeggen, er is geen verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat een dieet met veel noten vergeleken met weinig noten, het buikomtrek niet significant met 1.25 cm [WMD = -1.25 cm, 95% BI = -2.82 tot 0.31 cm, I2 = 28%] verlaagde.

De onderzoekers concludeerden dat een dieet met veel noten de kans op krijgen van overgewicht niet verhoogde of verlaagde.

Oorspronkelijke titel:
Nut intake and adiposity: meta-analysis of clinical trials by Flores-Mateo G, Rojas-Rueda D, […], Salas-Salvadó J.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23595878

Extra informatie van El Mondo:
Lees hier meer over overgewicht.
Lees hier meer over I2, publicatie bias en significantie.
Lees hier meer over noten.

Bij het poolen (samenvoegen) van de individuele resultaten in een meta-analyse, kan aan de resultaten van de geïncludeerde studies een statistisch gewicht toegekend worden. Door deze wegingsfactor toe te kennen, is het mogelijk om in de analyse meer gewicht te geven aan de studies met een groter aantal patiënten of met een betere methodologische kwaliteit.
Conclusies van studies met een groter aantal patiënten of met een betere methodologische kwaliteit zijn namelijk betrouwbaarder dan studies met een kleiner aantal patiënten of met een slechte methodologische kwaliteit.
Het gewogen gemiddelde verschil (WMD) is het resultaat van een meta-analyse van de gepoolde en gewogen resultaten van studies met continue uitkomsten (met vermelding van gemiddeldes en standaarddeviaties).