Een GI-voeding van 58 verhoogt suikerziekte type 2 en borstkanker

Onderzoeksvraag:
Inconsistente bevindingen uit observationele studies hebben de tegenstrijdigheden over de effecten van  een GI- en GL- dieet op de kans op het krijgen van bepaalde chronische ziekten verlengd. Daarom werd dit overzichtsartikel uitgevoerd.

Verhogen een hoog GI- en GL-dieet de kans op het krijgen van bepaalde chronische ziekte?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 37 prospectieve cohort studies tot maart 2007 met 40129 mensen met een chronische ziekte. De studieduur varieerde van 4 tot 20 jaar.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat een voeding met het hoogste GI (58)/hoogste GL (142) vergeleken met het laagste GI (49)/laagste GL (92), de kans op het krijgen van suikerziekte type 2 significant met respectievelijk 40% [95% BI = 1.23-1.59] en 27% [5% BI = 1.12-1.45] verhoogde.
Significant verhoogde risico van 40% wil zegen, er kan met 95% betrouwbaarheid gezegd worden dat een voeding met een GI-getal van 58 de kans op het krijgen van suikerziekte type 2 werkelijk met 40% verhoogde.

De onderzoekers vonden dat een voeding met het hoogste GI (58) vergeleken met het laagste GI (49), de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten niet-significant met 25% [95% BI = 1.00-1.56] verhoogde. Niet-significant wil zeggen, er is geen verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat een voeding met het hoogste GI (58)/hoogste GL (142) vergeleken met het laagste GI (49)/laagste GL (92), de kans op het krijgen van aandoeningen aan de galblaas significant met respectievelijk 26% [95% BI = 1.13-1.40] en 40% [5% BI = 1.25-1.60] verhoogde.

De onderzoekers vonden dat een voeding met het hoogste GI (58) vergeleken met het laagste GI (49), de kans op het krijgen van borstkanker significant met 8% [95% BI = 1.02-1.16] verhoogde.

De onderzoekers vonden dat een voeding met het hoogste GI (58)/hoogste GL (142) vergeleken met het laagste GI (49)/laagste GL (92), de kans op het krijgen van alle ziekten gecombineerd significant met respectievelijk 14% [95% BI = 1.09-1.19] en 9% [5% BI = 1.04-1.15] verhoogde.

De onderzoekers concludeerden dat het eten van een voeding met een GI-getal van 58 of GL-getal van 142 de kans op het krijgen van bepaalde chronische ziekten verhoogde.

Oorspronkelijke titel:
Glycemic index, glycemic load, and chronic disease risk—a meta-analysis of observational studies by Barclay AW, Petocz P, […], Brand-Miller JC.

Link:
http://ajcn.nutrition.org/content/87/3/627.full

Extra informatie van El Mondo:
Een voeding met een GL-getal van 142 wil zeggen dat de voeding 142 gram suikers bevat.
Een laag GI-voeding is een voeding met een GI-getal van 55 of lager. GI staat voor glycemische index. Een laag GI-voeding is een voeding met minimaal 1.5 gram vezels per 100 kcal.
Een hoog GI-voeding is een voeding met een GI-getal van 70 of hoger.
Een laag GL-voeding is een voeding met een GL-getal van 10 of lager. GL staat voor glycemische last.
Een hoog GL-voeding is een voeding met een GL-getal van 20 of hoger.

Observationele studies zijn onder andere patiënt-controle studies en cohort studies.