Een grote buikomtrek verhoogt mortaliteit, zelfs bij een normale BMI


Onderzoeksvraag:
Bestaat er een relatie tussen buikomtrek en mortaliteit?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 11 prospectieve cohort studies met 650386 blanke volwassenen tussen 20 en 83 jaar. Tijdens een gemiddelde follow-up duur van 9 jaar gingen 78268 deelnemers dood.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden na gecorrigeerd te hebben voor leeftijd, studietype, BMI, rookgedrag, alcoholconsumptie en lichamelijke activiteit, dat er een positief, lineair verband tussen buikomtrek en all-cause mortaliteit zowel onder mannen [HR = 1.52, 95% BI = 1.45-1.59] voor buikomtrek van ≥110 vs <90 cm en HR = 1.07, 95% BI = 1.06-1.08 per 5 cm toename in buikomtrek] als vrouwen [HR = 1.80, 95% BI = 1.70-1.89 voor buikomtrek van ≥95 vs <70 cm en HR = 1.09, 95% BI = 1.08-1.09 per 5 cm toename in buikomtrek] bestond.  

De onderzoekers vonden voor de hoogste buikomtrek vergeleken met de laagste, een afname in de leeftijdsverwachting van 3 jaar voor mannen en 5 jaar voor vrouwen.

De onderzoekers vonden dat de HR per 5 cm toename in buikomtrek was gelijk voor zowel geslacht als BMI tussen 20 en 50.

De onderzoekers vonden dat de HR per 5 cm toename in buikomtrek was hoger zowel onder jonger leeftijd als bij een langer follow-up duur maar was lager onder huidige mannelijke rokers.

De onderzoekers vonden dat het verband sterker was voor hart- en luchtwegengerelateerde mortaliteit dan voor kankergerelateerde mortaliteit.

De onderzoekers concludeerden dat een grote buikomtrek de kans op mortaliteit bij een BMI van 20 tot 50 verhoogde.

Oorspronkelijke titel:
A Pooled Analysis of Waist Circumference and Mortality in 650,000 Adults by Cerhan JR, Moore SC, [...], de Gonzalez AB.

Link:
http://www.mayoclinicproceedings.org/article/S0025-6196%2813%2901040-9/abstract

Extra informatie van El Mondo:
Lees hier meer over overgewicht.