Een hoge foliumzuurinname verlaagt dikke darmkanker

Onderzoeksvraag:
Verlaagt de inname van foliumzuur de kans op het krijgen van dikke darmkanker (colonkanker)?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 13 prospectieve cohort studies met 725134 deelnemers, waarvan 5720 gevallen met dikke darmkanker. Er was geen sprake van heterogeniteit tussen de studies.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat het eten van foliumzuur (de hoogste quintiel versus de laagste quintiel) de kans op het krijgen van dikke darmkanker niet-significant met 8% [95% BI = 0.84-1.00] verlaagde. Niet-significant wil zeggen, er is geen verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat de inname van  560 microgram foliumzuur of meer per dag (via voeding en/of voedingssupplementen) vergeleken met een inname van minder dan 240 microgram per dag, de kans op het krijgen van dikke darmkanker significant met 13% [95% BI = 0.78-0.98] verlaagde. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat elke verhoging met 100 microgram foliumzuur per dag de kans op het krijgen van dikke darmkanker met 2% verlaagde.

De onderzoekers concludeerden dat een hoge foliumzuurinname de kans op het krijgen van dikke darmkanker verlaagde.

Oorspronkelijke titel:
Pooled analyses of 13 prospective cohort studies on folate intake and colon cancer by Kim DH, Smith-Warner SA, […], Hunter DJ.

Link:
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10552-010-9620-8?LI=true

Extra informatie van El Mondo:
Het is niet mogelijk per dag 400 microgram foliumzuur via voeding binnen te krijgen.