Een hoge inname van suikergezoete vruchtensap verhoogt suikerziekte type 2


Onderzoeksvraag:
Verschillende prospectieve studies waren uitgevoerd om de relatie tussen het drinken van vruchtensap en het risico op het krijgen van suikerziekte type 2 te onderzoeken. Echter, de resultaten zijn niet eenduidig en daarom werd dit overzichtsartikel uitgevoerd.

Verhoogt het drinken van vruchtensap de kans op het krijgen van suikerziekte type 2?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 4 prospectieve studies (191686 deelnemers met 12375 mensen met suikerziekte type 2) die de relatie tussen suikergezoete vruchtensap en suikerziekte type 2 en 4 prospectieve studies (137663 deelnemers en 4906 mensen met suikerziekte type 2) die de relatie tussen 100% vruchtensap en suikerziekte type 2 onderzochten.

De follow-up duur varieerde tussen 5.7 en 25 jaar.

Er was geen sprake van publicatie bias (p = 0.71 voor Begg's test en p = 0.77 voor Egger’s test).

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat een hoge inname van vruchtensap (suikergezoet en 100% sap) de kans op het krijgen van suikerziekte type 2 significant met 14% [RR = 1.14, 95% BI = 1.03-1.27 p = 0.01, I2 = 43.5%, p = 0.09] verhoogde. Significant want RR van 1 zat niet in de  95% BI van 1.03 tot 1.27.

De onderzoekers vonden in de subgroepen-analyses dat een hoge inname van suikergezoete vruchtensap de kans op het krijgen van suikerziekte type 2 significant met 28% [RR = 1.28, 95% BI = 1.04-1.59, p = 0.02, I2 = 43.3%, p = 0.184] verhoogde. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden in de subgroepen-analyses dat een hoge inname van 100% vruchtensap de kans op het krijgen van suikerziekte type 2 niet-significant met 3% [RR = 1.03, 95% BI = 0.91-1.18, p = 0.62, I2 = 6.2%, p = 0.362] verhoogde. Niet-significant wil zeggen, er is geen verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers concludeerden dat alleen een hoge inname van suikergezoete vruchtensap de kans op het krijgen van suikerziekte type 2 verhoogde.

Oorspronkelijke titel:
Intake of Fruit Juice and Incidence of Type 2 Diabetes: A Systematic Review and Meta-Analysis by Xi B, Li S, […], Steffen LM.

Link:
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0093471#pone-0093471-g003

Extra informatie van El Mondo:
Lees hier meer over suikerziekte type 2.