Een hoge natriuminname verhoogt de kans op doodgaan aan hart- en vaatziekten


Onderzoeksvraag:
Verhoogt een hoge natriuminname de kans op doodgaan aan hart- en vaatziekten?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 11 prospectieve cohort studies met 229785 deelnemers en een gemiddelde follow-up duur van 13.37 jaar (5.5-19 jaar).

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat een hoge natriuminname de kans op doodgaan aan hart- en vaatziekten significant met 12% verhoogde [RR = 1.12, 95% BI = 1.06-1.19].

De onderzoekers vonden in een meta-regressie dat elke verhoging met 10 mmol (230 mg) natrium per dag de kans op doodgaan aan hart- en vaatziekten significant met 1% (p = 0.016) verhoogde.

De onderzoekers concludeerden dat een hoge natriuminname de kans op doodgaan aan hart- en vaatziekten onder de gewone bevolking verhoogde.

Oorspronkelijke titel:
Daily sodium consumption and CVD mortality in the general population: systematic review and meta-analysis of prospective studies by Poggio R, Gutierrez L, [...], Rubinstein A.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24848764

informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies over hart- en vaatziekten en natrium.

Een natriumrijk (of zoutrijk) dieet is een dieet met meer dan 0.5 gram natrium per 100 gram.