Een hoge rood- en bewerkt vleesconsumptie verhogen waarschijnlijk obesitas


Onderzoeksvraag:
Verhoogt het eten van rood- en bewerkt vlees de kans op het krijgen van overgewicht?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 21 en 18 observationele studies (n = 1135661).

De heterogeniteit tussen de studies was significant.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden (n = 113477) dat een hoge rood- en bewerkt vleesconsumptie de kans op het krijgen van obesitas significant met 37% [OR = 1.37, 95% BI = 1.14-1.64] verhoogde. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat een hoge roodvleesconsumptie het BMI met 1.37 punt [gemiddeld verschil = 1.37, 95% BI = 0.90-1.84] verhoogde.

De onderzoekers vonden dat een hoge bewerkt vleesconsumptie het BMI met 1.32 punt [gemiddeld verschil = 1.32, 95% BI = 0.64-2.00] verhoogde.

De onderzoekers vonden dat een hoge roodvleesconsumptie de buikomtrek met 2.79 punt [gemiddeld verschil = 2.79, 95% BI = 1.86-3.70] verhoogde.

De onderzoekers vonden dat een hoge bewerkt vleesconsumptie de buikomtrek met 2.77 punt [gemiddeld verschil = 2.77, 95% BI = 1.87-2.66] verhoogde.

De onderzoekers concludeerden dat een hoge rood- en bewerkt vleesconsumptie de kans op het krijgen van obesitas, een hoog BMI en buikomtrek waarschijnlijk verhoogde. Waarschijnlijk omdat de heterogeniteit tussen de studies significant was.

Oorspronkelijke titel:
Is there a relationship between red or processed meat intake and obesity? A systematic review and meta-analysis of observational studies by Rouhani MH, Salehi-Abargouei A, […], Azadbakht L.

Link:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/obr.12172/abstract?deniedAccessCustomisedMessage=&userIsAuthenticated=false

Extra informatie van El Mondo:
Wanneer er sprake is van een significante heterogeniteit tussen de studies dan is het gevonden risico niet echt betrouwbaar omdat hier sprake is van een appel-peervergelijking. In het geval van een significante heterogeniteit tussen de studies, wordt vaak een subgroepenanalyse uitgevoerd om te zien of het gevonden risico ook echt betrouwbaar is of niet. In dit overzichtsartikel werd geen subgroepenanalyse (omdat het niet mogelijk was) uitgevoerd en daarom blijft het gevonden verhoogde risico tussen een hoge rood- en bewerkt vleesconsumptie de kans op het krijgen van obesitas, een hoog BMI en buikomtrek onzeker.

Vind hier meer studies over vleesconsumptie en overgewicht.