Een hoge vitamine B6-bloedwaarde verlaagt dikke darmkanker


Onderzoeksvraag:
Verlaagt een hoge vitamine B6-bloedwaarde de kans op het krijgen van dikke darmkanker?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 8 prospectieve cohort studies en 1 geneste patiënt-controle studie tussen 2002 en 2009 met 6064 deelnemers. Deze 9 studies onderzochten de inname van vitamine B6.
4 geneste patiënt-controle studies met 883 gevallen en 1424 controles tussen 2005 en 2009. Deze 4 studies onderzochten de bloedwaarde van vitamine B6.

Er was geen publicatie bias.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat de hoogste inname van vitamine B6 via voeding vergeleken met de laagste inname, de kans op het krijgen van dikke darmkanker niet-significant met 10% [95% BI = 0.75-1.07, er was heterogeniteit tussen de studies] verlaagde. Niet-significant wil zeggen, er is geen verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat de hoogste vitamine B6-bloedwaarde (150 picomol/mL) vergeleken met de laagste bloedwaarde (12.7 picomol/mL), de kans op het krijgen van dikke darmkanker significant met 48% [95% BI = 0.38-0.71, er was geen heterogeniteit tussen de studies] verlaagde. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat elke verhoging van de bloedwaarde met 100 picomol/mL (=2 keer de standaarddeviatie) de kans op het krijgen van dikke darmkanker significant met 49% [95% BI = 0.3-0.69] verlaagde.

De onderzoekers concludeerden dat een hoge vitamine B6-bloedwaarde de kans op het krijgen van dikke darmkanker verlaagde.

Oorspronkelijke titel:
Vitamin B6 and Risk of Colorectal CancerA Meta-analysis of Prospective Studies by Larsson SC, Orsini N and Wolk A.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20233826

Extra informatie van El Mondo:
Zowel vitamine B6 via voeding als via voedingssupplementen kunnen de vitamine B6-bloedwaarde verhogen. Lees hier meer over vitamine B6.