Een hoge vitamine D bloedwaarde verlaagt bloeddruk


Onderzoeksvraag:
Verlaagt een hoge vitamine D bloedwaarde de kans op het krijgen van een hoge bloeddruk?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 8 prospectieve cohort studies met 283537 deelnemers en 55816 mensen met een hoge bloeddruk. De studieduur varieerde tussen 1 en 14 jaar.

Er was geen heterogeniteit tussen de studies.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden in 5 studies dat het verhogen van de vitamine D bloedwaarde per 10 ng/mL ten opzichte van de baseline, de kans op het krijgen van een hoge bloeddruk significant met 12% [95% BI = 0.81-0.97] verlaagde.

De onderzoekers concludeerden dat een hoge vitamine D bloedwaarde de kans op het krijgen van een hoge bloeddruk verlaagde.

Oorspronkelijke titel:
Vitamin D and risk of future hypertension: meta-analysis of 283,537 participants by Kunutsor SK, Antoinette Apekey TA and Steur M.

Link:
http://link.springer.com/article/10.1007/s10654-013-9790-2

Extra informatie van El Mondo:
De beste manier om voldoende vitamine D binnen te krijgen, is via zonlicht en/of voedingssupplementen.
Vind hier meer studies over vitamine D en hoge bloeddruk.