Een hoog DHA-bloedwaarde verlaagt de bloeddruk

Onderzoeksvraag:
Is er een verband tussen PUFA’s en de bloeddruk?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 8 prospectieve cohort studies met in totaal 56204 deelnemers waarvan 20497 mensen met een verhoogde bloeddruk. De follow-up duur varieerde tussen 3 en 20 jaar.

Er was geen publicatie bias.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat elke verhoging met 20 gram vis per dag, de kans op het krijgen van een hoge bloeddruk niet significant met 2% [gepoolde RR = 0.98, 95% BI = 0.94-1.03, p voor trend = 0.23] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat het eten van vis de kans op het krijgen van een hoge bloeddruk niet significant met 4% [SRR = 0.96, 95% BI = 0.81-1.14, I2 = 44.70%] verlaagde. Niet significant wil zeggen, er is geen verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat het eten van veel PUFA’s vergeleken met weinig, de kans op het krijgen van een hoge bloeddruk niet significant met 20% [SRR = 0.80, 95% BI = 0.58-1.10, I2 = 79.30%] verlaagde. Niet significant wil zeggen, er is geen verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat een hoge PUFA-bloedwaarde vergeleken met een lage, de kans op het krijgen van een hoge bloeddruk significant met 37% [SRR = 0.67, 95% BI = 0.55-0.83, I2 = 47.40%] verlaagde. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat een hoge DHA-bloedwaarde vergeleken met een lage, de kans op het krijgen van een hoge bloeddruk significant met 36% [SRR = 0.64, 95% BI = 0.45-0.88] verlaagde. Echter, dit beschermende effect werd niet teruggevonden voor een hoge DHA-consumptie via voeding [SRR = 0.80, 95% BI = 0.58-1.10].

De onderzoekers concludeerden dat een hoge PUFA- en DHA-bloedwaarde de bloeddruk verlaagden. Echter de bloeddruk werd niet verlaagd door het eten van veel PUFA of DHA.

Oorspronkelijke titel:
Fish, Long-Chain n-3 PUFA and Incidence of Elevated Blood Pressure: A Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies by Yang B, Shi MQ, [...], Li D.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4728669/

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies over PUFA’s, DHA en het verlagen van de bloeddruk.
PUFA’s zijn alfa-linoleenzuur, EPA en DHA. Welke vissen veel EPA en DHA bevatten, kunt u hier opzoeken.
Een hoge PUFA of DHA-bloedwaarde wordt verkregen door veel PUFA’s of DHA via voeding en/of voedingssupplementen binnen te krijgen.

Paginatype: 
Voedingsadvies: