Een hoog ferritinegehalte en een hoge heem-ijzerinname verhogen de kans op het krijgen van suikerziekte type 2


Onderzoeksvraag:
Steeds meer bewijs uit biologische en epidemiologische studies suggereert dat het lichaamsvoorraad ijzer en de heem-ijzer inname kunnen worden gerelateerd aan het risico op het krijgen van suikerziekte type 2. Het doel van deze meta-analyse was het onderzoeken naar  de relatie tussen het lichaamsvoorraad ijzer en de heem-ijzer inname en het krijgen van suikerziekte type 2.

Verhogen een hoog ferritinegehalte en een hoge heem-ijzerinname de kans op het krijgen van suikerziekte type 2?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 16 RCT’s waarvan 12 studies het ferritinegehalte (4366 mensen met suikerziekte type 2 en 41091 mensen zonder suikerziekte type 2) analyseerden en 4 studies die de heem-ijzerinname analyseerden (9246 mensen met suikerziekte type 2 en 179689 mensen zonder suikerziekte type 2).


Er was sprake van heterogeniteit tussen de studies en geen publicatie bias.

Resultaten en conclusies:
De meta-analyse toonde in prospectieve cohort studies aan dat mensen die een hoog ferritinegehalte hadden significant 66% [95% BI = 1.15-2.39] meer kans liepen op het krijgen van suikerziekte type 2 dan mensen die een laag ferritinegehalte hadden. Significant wil zeggen, het kan met 95% betrouwbaarheid gezegd worden dat het verhoogde risico toe te schrijven was een hoog ferritinegehalte.

De meta-analyse toonde in cross-sectionele studies aan dat mensen die een hoog ferritinegehalte hadden significant 2.29 keer [95% BI = 1.48-3.54] meer kans liepen op het krijgen van suikerziekte type 2 dan mensen die een laag ferritinegehalte hadden. Significant omdat het relatieve risico van 1 niet in de 95% BI van 1.48-3.54 zat.

De meta-analyse toonde aan dat mensen die veel heem-ijzer aten significant 31% [95% BI = 1.21-1.43] meer kans liepen op het krijgen van suikerziekte type 2 dan mensen die weinig heem-ijzer aten.

De onderzoekers concludeerden dat een hoog ferritinegehalte en een hoge heem-ijzerinname de kans op het krijgen van suikerziekte type 2 verhoogden.

Oorspronkelijke titel:
Body Iron Stores and Heme-Iron Intake in Relation to Risk of Type 2 Diabetes: A Systematic Review and Meta-Analysis by Zhao Z, Li S, […], Tian H.

Link:

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0041641

Extra informatie van El Mondo:
IJzer komt in voeding in 2 vormen voor: heem- en nonheemijzer. Heemijzer zit voornamelijk in dierlijke producten terwijl nonheemijzer voornamelijk in plantaardige producten zit. Rode vleessoorten bevatten veel heem-ijzer. Ze bevatten meer dan 1.5 mg heem-ijzer per 100 gram
bereid product. Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds adviseert maximaal 500 gram rood vlees per week aan omdat roodvlees de kans op het krijgen van dikkedarmkanker verhoogt.

Het heem-ijzergehalte van een levensmiddel kan opgezocht worden in de NEVO-tabel.

Een normaal ferritinegehalte zit tussen 20 en 250 μg/L bij mannen en tussen 20 en 100 μg/L bij vrouwen.