Een hoog HDL-cholesterolgehalte verlaagt mogelijk vroegtijdig hart- en vaatziekten

Onderzoeksvraag:
Hebben mensen tot 55 jaar die hart- en vaatziekten krijgen, een laag HDL-cholesterolgehalte?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 13 patiënt-controle studies met 1775 patiënten met hart- en vaatziekten en 1989 controles (mensen zonder hart- en vaatziekten).

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat het HDL-cholesterolgehalte van voortijdige hartpatiënten significant 0.48 mmol/L [95% BI = -0.71 tot -0.26, p < 0.001, p-heterogeniteit < 0.001] lager was dan bij mensen zonder hart- en vaatziekten.
Het significante verband bleef bestaan, zelfs na het verwijderen van de heterogeniteit tussen de studies.

De onderzoekers concludeerden dat mensen tot 55 jaar die vroegtijdig hart- en vaatziekten kregen mogelijk een laag HDL-cholesterolgehalte hadden dan mensen zonder hart- en vaatziekten. Mogelijk omdat het overzichtsartikel alleen maar patiënt-controle studies (dus geen cohort studies) bevatte.

Oorspronkelijke titel:
Is high high-density lipoprotein cholesterol beneficial for premature coronary heart disease? A meta-analysis by Shahid M, Sun RL, […], Zhang YL.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26464294

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies over het verhogen van het HDL-cholesterolgehalte. Een hoog HDL-cholesterolgehalte verlaagt de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten terwijl een hoog LDL-cholesterolgehalte de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten verhoogt.

Voedingsadvies: