Een hoog homocysteïnegehalte verhoogt dementie

Onderzoeksvraag:
Verhoogt een hoog homocysteïnegehalte de kans op het krijgen van dementie?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 8 cohort studies met 8669 deelnemers. De gemiddelde leeftijd varieerde tussen 47 en 81 jaar en de gemiddelde studieduur was 5 jaar.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat elke verhoging van het homocysteïnegehalte met 5 micromol/L de kans op het krijgen van dementie significant met 35% [OR =1.35, 95% BI = 1.02-1.79] verhoogde.

De onderzoekers vonden dat elke verlaging van het homocysteïnegehalte met 3 micromol/L (de gemiddelde verlaging door foliumzuur- en vitamine B12-supplementen) de kans op het krijgen van dementie significant met 22% [OR = 0.78, 95% BI = 0.66-0.93] verlaagde.

De onderzoekers concludeerden dat een hoog homocysteïnegehalte de kans op het krijgen van dementie verhoogde.
                                                  
Oorspronkelijke titel:
Serum homocysteine and dementia: meta-analysis of eight cohort studies including 8669 participants by Wald DS, Kasturiratne A and Simmonds M.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21784352

Extra informatie van El Mondo:
Lees hier meer over het verlagen van het homocysteïnegehalte en studies over dementie.

 

 

Voedingsadvies: