Een hoog homocysteïnegehalte verhoogt fracturen bij ouderen


Onderzoeksvraag:
Eerdere studies laten inconsistente bevindingen zien met betrekking tot het verband tussen verhoogde plasma homocysteïneconcentraties en het risico op het krijgen van botbreuken.

Verhoogt een hoog homocysteïnegehalte de kans op het krijgen van fracturen?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 9 studies met 14863 deelnemers.
Het random-effects model werd gebruikt.

Resultaten en conclusies:
De meta-analyse liet zien dat mensen met het hoogste homocysteïnegehalte significant 67% [95% BI = 1.17-2.38] meer kans liepen op het krijgen van heupfracturen dan de mensen met het laagste homocysteïnegehalte. Significant wil zeggen, het kan met 95% betrouwbaarheid gezegd worden dat het verhoogde risico van 67% op het krijgen van heupfracturen toe te schrijven was aan het hoge homocysteïnegehalte.

Het gepoolde relatieve risico van deelnemers met alle fracturen in vergelijking met de controlegroep was 1.59 [95% BI = 1.30-1.96]. Anders gezegd, mensen met het hoogste homocysteïnegehalte liepen significant 59% meer kans op het krijgen van alle fracturen dan de mensen met het laagste homocysteïnegehalte

De onderzoekers concludeerden dat het hoge homocysteïnegehalte de kans op het krijgen van fracturen verhoogde en dit verhoogde risico was onafhankelijk van andere risicofactoren. Het routinematig meten van het homocysteïnegehalte zal nuttig zijn bij het identificeren van het risico op het krijgen van botbreuken bij ouderen.

Oorspronkelijke titel:
Homocysteine level and risk of fracture: A meta-analysis and systematic review by Yang J, Xinhua Hu X, […], Liu B.

Link:
http://www.thebonejournal.com/article/S8756-3282(12)00942-8/abstract

Extra informatie van El Mondo:
Het homocysteïnegehalte van gezonde mannen is 13-14 µmol/liter en van gezonde vrouwen is 12-13 µmol/liter. Een hoog homocysteïnegehalte is ook een risicofactor voor hart- en vaatziekten. Het hoge homocysteïnegehalte kan effectief verlaagd worden met 500 microgram foliumzuursupplementen per dag. Het hoge homocysteïnegehalte kan niet verlaagd worden met vitamine B6 en B12. Echter, voldoende foliumzuur, vitamine B6 en B12 via voeding kunnen een hoog homocysteïnegehalte voorkomen.

Andere risicofactoren voor het krijgen fracturen bij ouderen zijn een lage inname van calcium, vitamine D en te weinig lichamelijke activiteiten.