Een hoog homocysteïnegehalte verhoogt mogelijk fracturen bij ouderen


Onderzoeksvraag:
Is er een verband tussen het vitamine B12-, folaat- en homocysteïnegehalte en de kans op het krijgen van fracturen bij ouderen?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte observationele studies tot juli 2012. De leeftijd van de deelnemers in de studies varieerde 41 tot 78 jaar.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden in 4 observationele studies met 7475 ouderen, waarvan 458 gevallen met fracturen en een follow-up duur van 3 tot 16 jaar, dat elke verhoging van het plasma/serum vitamine B12-gehalte met 50 picomol/L de kans op het krijgen van fracturen niet-significant met 4% [95% BI = 0.92-1.00, er was geen heterogeniteit tussen de studies] verlaagde.
Niet-significant wil zeggen, er is geen verband bij een 95% betrouwbaarheid maar wel een trend.

De onderzoekers vonden in 8 observationele studies met 11511 ouderen, waarvan 1353 gevallen met fracturen en een follow-up duur van 3 tot 12.6 jaar, dat elke verhoging van het homocysteïnegehalte de kans op het krijgen van fracturen significant met 4% [95% BI = 1.02-1.07, er was een grote heterogeniteit tussen de studies] verhoogde.

De onderzoekers vonden geen verband tussen het vitamine B12-, folaat- en homocysteïnegehalte en botdichtheid bij vrouwen.

De onderzoekers concludeerden dat een hoog homocysteïnegehalte de kans op het krijgen van facturen mogelijk verhoogde. Mogelijk omdat er sprake was van heterogeniteit tussen de studies.

Oorspronkelijke titel:
Vitamin B12, Folate, Homocysteine, and Bone Health in Adults and Elderly People: A Systematic Review with Meta-Analyses by van Wijngaarden JP, Doets EL, […], de Groot.

Link:
http://www.hindawi.com/journals/jnume/2013/486186

Extra informatie van El Mondo:
Het homocysteïnegehalte van gezonde mannen is 13-14 µmol/liter en van gezonde vrouwen is 12-13 µmol/liter. Een hoog homocysteïnegehalte (>15 µmol/liter) is ook een risicofactor voor hart- en vaatziekten. Het hoge homocysteïnegehalte kan effectief verlaagd worden met 500 microgram foliumzuursupplementen per dag. Het hoge homocysteïnegehalte kan niet verlaagd worden met vitamine B6 en B12. Echter, voldoende foliumzuur, vitamine B6 en B12 via voeding kunnen een hoog homocysteïnegehalte voorkomen. Voldoende wil zeggen het dekt de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid.

Observationele studies zijn onder andere cohort studies en patiënt-controle studies.