Een hoog maternaal homocysteïnegehalte verhoogt de kans op een SGA-baby

Onderzoeksvraag:
De totale homocysteïneconcentraties tijdens de zwangerschap worden in verband gebracht met een brede scala aan ongewenste zwangerschapsuitkomsten en kunnen eventueel het geboortegewicht beïnvloeden.

Moeten vrouwen tijdens de zwangerschap op hun homocysteïnegehalte letten?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 19 RCT’s met 21326 deelnemers.

Resultaten en conclusies:
De meta-analyse liet een crude OR van 1.25 [95% BI = 1.09-1.44] zien. Door de crude OR als een lineair effect uit te drukken kwam het overeen met een afname van het geboortegewicht van 31 gram (95% BI = -13 tot -51 gram) bij een 1-SD toename van het maternale homocysteïnegehalte.

De onderzoekers concludeerden dat vrouwen die tijdens de zwangerschap een hoog homocysteïnegehalte hadden een verhoogde risico liepen op het krijgen van een SGA-baby oftewel "klein voor zwangerschapsduur"-baby. Het kleine geschatte verschil van het geboortegewicht zou weinig klinische relevantie voor de individuele pasgeborene hebben maar het zou echter van groter belang zijn op het bevolkingsniveau.

Oorspronkelijke titel:
Maternal homocysteine and small-for-gestational-age offspring: systematic review and meta-analysis by Hogeveen M, Blom HJ and den Heijer M.

Link:
http://www.ajcn.org/content/95/1/130.short

Extra informatie van El Mondo:
Slik voedingssupplementen altijd in overleg met een deskundige!