Een hoog vitamine D bloedniveau verlaagt suikerziekte type 2


Onderzoeksvraag:
Verlaagt een hoog vitamine D bloedniveau de kans op het krijgen van suikerziekte type 2?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 21 prospectieve cohort studies met 76220 deelnemers, waarvan 4996 personen met suikerziekte type 2.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat het hoogste 25(OH)D vitamine D bloedniveau vergeleken met het laagste, de kans op het krijgen van suikerziekte type 2 significant met 38% [95% BI = 0.54-0.70] verlaagde.

De onderzoekers vonden in een spline regressiemodel dat een hoger 25(OH)D vitamine D bloedniveau monotoon geassocieerd werd met een lager risico op suikerziekte type 2. Dit verlaagde risico was niet afhankelijk van het geslacht, de duur van de follow-up, de steekproefgrootte, de diagnostische criteria van diabetes of de bepalingsmethode van het 25 (OH)D vitamine D bloedniveau.

De onderzoekers vonden dat elke verhoging van het 25(OH)D vitamine D bloedniveau met 10 nmol/L, de kans op het krijgen van suikerziekte type 2 significant met 4% [95% BI = 3-6, P voor lineair trend < 0.0001] verlaagde.

Op grond van de gevonden resultaten concludeerden de onderzoekers dat een hoog 25(OH)D vitamine D bloedniveau de kans op het krijgen van suikerziekte type 2 verlaagde.

Oorspronkelijke titel:
Blood 25-Hydroxy Vitamin D Levels and Incident Type 2 Diabetes: A meta-analysis of prospective studies by Song Y, Wang L, […], Hu FB.

Link:
http://care.diabetesjournals.org/content/36/5/1422.short

Extra informatie van El Mondo:
Elke 100 IE (2.5 mcg) vitamine D3 kan na 2 tot 3 maanden slikken de bloedwaarde van 25(OH)D met 1 ng/mL (2.5 nmol/L) verhogen. 1 ng/mL = 2.5 nmol/L. 1 mcg = 40 IE vitamine D.
Een verhoging van 10 nmol/L komt overeen met 400 IE vitamine D gedurende 2-3 maanden.

Lees hier meer over vitamine D.