Een kransslagader calcium score boven 10 verhoogt hart- en vaatziekten onder patiënten met suikerziekte type 2

Onderzoeksvraag:
Is er een verband tussen een hoge kransslagader calcium score en het krijgen van hart- en vaatziekten bij mensen met suikerziekte type 2?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 8 prospectieve cohort studies met 6521 deelnemers met suikerziekte type 2, 802 mensen met hart- en vaatziekten en een gemiddelde follow-up duur van 5.18 jaar.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden in mensen met suikerziekte type 2, dat een kransslagader calcium score boven 10 vergeleken met onder 10, de kans op zowel het krijgen van hart- en vaatziekten gebeurtenissen als all-cause mortaliteit significant met 447% [RR = 5.47, 95% BI = 2.59-11.53, I2 = 82.4%, p < 0.001] verhoogde.
De sensitiviteit was 94% [95% BI = 89%-96%] en de specificiteit was 34% [95% BI = 24%-44%].

De onderzoekers concludeerden dat mensen met suikerziekte type 2 die een kransslagader calcium score boven 10 hadden, een verhoogde kans hadden op het krijgen van zowel hart- en vaatziekten als all-cause mortaliteit. De sensitiviteit van de coronaire calciumscore was hoog en de specificiteit was laag.

Oorspronkelijke titel:
Coronary artery calcium score prediction of all cause mortality and cardiovascular events in people with type 2 diabetes: systematic review and meta-analysis by Kramer CK, Zinman B, [...], Retnakaran R.

Link:
http://www.bmj.com/content/346/bmj.f1654.abstract

Extra informatie van El Mondo:
De calciumscore is een onderzoek naar het calciumgehalte in de kransslagaders met een CT-scan. Calcium in de kransslagaders wijst op de aanwezigheid van de sluipmoordenaar de slagaderziekte, die de belangrijkste oorzaak is van hart- en vaatziekten.

Lees hier meer over calcium.