Een laag adiponectinegehalte verhoogt de bloeddruk

Onderzoeksvraag:
Bestaat er een relatie tussen het adiponectinegehalte en het krijgen van een hoge bloeddruk?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel  bevatte 43 non-prospectieve en 5 prospectieve cohort studies met 17598 volwassen, waarvan 8220 met een hoge bloeddruk. De leeftijd was 19-69 jaar en de BMI was 22-38.

Er was een grote heterogeniteit tussen de studies want het random effects model werd gebruikt.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat volwassenen met een hoge bloeddruk vergeleken met volwassen met een normale bloeddruk, een significant verlaagd  adiponectinegehalte van 0.64 µg/mL (95% BI = −2.07 tot −1.21] had.

De onderzoekers vonden dat elke verhoging van het adiponectinegehalte met 1 µg/mL de kans op het krijgen van een hoge bloeddruk significant met 6% [95% BI = 0.92 tot 0.97] verlaagde. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers concludeerden dat een hoog adiponectinegehalte de bloeddruk verlaagde.

Oorspronkelijke titel:
Adiponectin Levels and the Risk of Hypertension A Systematic Review and Meta-Analysis by Kim DH, Kim C, […], Lipsitz LA.

Link:
http://hyper.ahajournals.org/content/62/1/27.short

Extra informatie van El Mondo:
Een normaal adiponectinegehalte heeft waarden van rond 5-10 μg/mL.
Mensen met overgewicht (BMI>25) heeft vaak een lage insulinegevoeligheid, een laag adiponectinegehalte en een hoge bloeddruk.
Een lage insulinegevoeligheid wordt in verband gebracht met een laag adiponectinegehalte. Mensen met suikerziekte type 2 hebben vaak en lage insulinegevoeligheid. De belangrijkste oorzaak van suikerziekte type 2 is overgewicht.