Een laag GI-dieet werkt positief op de gezondheid


Onderzoeksvraag:
Welvaartsziekten, zoals hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, diabetes en overgewicht vormen het grootste deel van de sterfte wereldwijd en de incidentie neemt toe naarmate een land meer geïndustrialiseerd wordt. Maar belangrijker nog, ze zijn potentieel vermijdbaar en kunnen worden verlaagd door aanpassingen in het dieet met voedingsmiddelen met een laag glycemische index getal (GI-getal) en veranderingen in de leefstijl en omgeving. Dit overzichtsartikel probeerde daarom een relatie te vinden tussen een dieet met een laag GI-getal en de gezondheid?

Wat zijn de positieve effecten van een dieet met een laag GI-getal?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel was een beschrijvende artikel.

Resultaten en conclusies:
Een laag GI-dieet kan een groterer:

  • Vermindering van de bloeddruk geven
  • Verhoging het lichaamsgevoeligheid voor insuline geven
  • Verbetering van de diabetes geven
  • Vermindering van het risico op hart- en vaatziekten geven
  • Vermindering van het cholesterolgehalte in het bloed geven
  • Vermindering van het gewicht geven

Bovendien is de meest succesvolle dieetinterventie ter ziektepreventie het DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertensie) dieet, dat rijk is aan fruit, groenten, volle granen en magere zuivelproducten en daarom waarschijnlijk relatief een laag GI-getal heeft.

Oorspronkelijke titel:
Review Article the glycemic index - a science based diet by Thilakavathy S and Pandeeswari NK.

Link:
http://www.ijpmbs.com/ijpmbsadmin/upload/ijpmbs_506950b3e7f32.pdf

Extra informatie van El Mondo:
Lees meer over het GI-getal in de presentatie koolhydraten.


Een laag GI-dieet heeft een GI-getal van 55 of lager. Een laag GI-dieet geeft minder schommelingen in het bloedsuikergehalte. Minder schommelingen in het bloedsuikergehalte geven minder snel een hongergevoel en dus minder eetmomenten gedurende de dag. Dit verklaart waarom een laag GI-dieet de kans op het krijgen van overgewicht verlaagt.