Een laag vet dieet verlaagt het cholesterolgehalte in premenopauzale vrouwen


Onderzoeksvraag:
Verlaagt een laag vet dieet het cholesterolgehalte bij vrouwen?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 8 RCTs met 1536 vrouwen, waarvan 900 in de interventiegroep en 636 in de controlegroep.

Er was geen heterogeniteit.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat een laag vet dieet het totale cholesterolgehalte significant met 0.49 mmol/L [95% BI = -0.69 tot -0.29, I2 = 42%, p < 0.00001] verlaagde. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat een laag vet dieet het HDL-cholesterolgehalte significant met 0.12 mmol/L [95% BI = -0.20 tot -0.05, I2 = 49%, p = 0.00006] verlaagde. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat een laag vet dieet het LDL-cholesterolgehalte significant met 0.24 mmol/L [95% BI = -0.38 tot -0.09, I2 = 42%, p = 0.001] verlaagde. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

In de subgroepenanalyse vonden de onderzoekers dat een laag vet dieet het totale, HDL en LDL-cholesterolgehalte significant in premenopauzale maar niet in postmenopauzale vrouwen verlaagde.

De onderzoekers vonden geen significante verschillen voor het triglyceridengehalte en de LDL:HDL-ratio.

De onderzoekers concludeerden dat een laag vet dieet het totale, HDL en LDL cholesterolgehalte in premenopauzale vrouwen verlaagde.

Oorspronkelijke titel:
Effects of low-fat diet on serum lipids in premenopausal and postmenopausal women: a meta-analysis of randomized controlled trials by Wu L, Ma D, […], He Z.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23736858

Extra informatie van El Mondo:
Een laag vet dieet is een dagelijkse voeding met maximaal 30 En% vet, waarvan maximaal 7 En% verzadigd vet.
Een makkelijke manier om een laag vet dieet te volgen, is te kiezen voor producten die ook maximaal 30 En% vet en maximaal 7 En% verzadigd vet leveren.
Welke producten in de supermarkt maximaal 30 En% vet en maximaal 7 En% verzadigd vet leveren, kunt u hier opzoeken.