Een lage GI voeding verlaagt het LDL-cholesterolgehalte


Onderzoeksvraag:
Lage glycemische index (GI) voeding is gunstig bij het beheer van hyperglycemie (een te hoge bloedglucosespiegel). Hart- en vaatziekte is de belangrijkste doodsoorzaak onder diabeten en daarom is het belangrijk om de effecten van GI op de bloedlipiden te begrijpen. Het doel van dit systematische litertuuronderzoek van RCT’s was daarom om een lage GI voeding op de bloedlipiden te onderzoeken.

Kan een lage GI voeding het cholesterolgehalte verlagen?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 28 RCT’s. Het random effect werd gebruikt om een lage met een hoge GI voeding over ten minste 4 weken met elkaar te vergelijken. Dit overzichtsartikel kende 1272 deelnemers terwijl de afzonderlijke studies tussen 6 tot 155 deelnemers varieerden.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat ten opzichte van hoge GI voeding lage GI voeding het totale cholesterolgehalte significant verlaagde met -0.13 mmol/l [95% BI = -0.22 tot -0.04, p=0.004, 27 studies, 1441 deelnemers]. Significant wil zeggen, het kan met 95% betrouwbaarheid gezegd worden dat een lage GI voeding het totale cholesterolgehalte werkelijk verlaagde.

De onderzoekers vonden dat ten opzichte van hoge GI voeding lage GI voeding het LDL-cholesterolgehalte significant verlaagde met -0.16 mmol/l [95% BI = -0.24 tot -0.08, p<0.0001, 23 studies, 1281 deelnemers]. Significant want de p-waarde was kleiner dan 0.05.

De subgroep analyses suggereerden dat een verlaging van het LDL-cholesterolgehalte het grootst was in studies met de kortste behandelingsduur en de grootste GI-reductie. Bovendien schenen de verbeteringen van de bloedlipiden het grootste en het meest betrouwbaar wanneer de lage GI-interventie gepaard met een toename in voedingsvezels.

Bij het verwijderen van de studies zonder adequate blindering van de randomisatie ging de  statistische significantie verloren, maar de gemiddelde daling van 0.10 mmol/l bleef in beide gevallen.

De meta-analyse liet geen effect op het HDL-cholesterolgehalte en het triglyceridengehalte zien.

De onderzoekers concludeerden dat een lage GI voeding het totaal- en LDL-cholesterolgehalte verlaagde maar het had geen effect op het HDL-cholesterolgehalte of het triglyceridengehalte.

Oorspronkelijke titel:
Low glycaemic index diets and blood lipids: A systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials by Goff LM, Cowland DE, […], Frost GS.

Link:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0939475312001524

Extra informatie van El Mondo:
Een hoog LDL-cholesterolgehalte en een hoog triglyceridengehalte verhogen de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten terwijl een hoog HDL-cholesterolgehalte de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten verlaagt.


Een lage GI voeding is een voeding met een GI-getal van 55 of lager oftewel een voeding met minimaal 1.5 gram vezels per 100 kcal.