Een non-lineair dosis-afhankelijk verband tussen het roken van sigaretten en alvleesklierkanker

 

Onderzoeksvraag:
De vraag blijft over de vorm van de dosis-afhankelijke relatie tussen het roken van sigaretten en alvleesklierkanker. Daarom werd dit overzichtsartikel uitgevoerd.

Verhoogt het roken van sigaretten de kans op het krijgen van alvleesklierkanker?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 42 observationele studies.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden een non-lineair verband [p voor non-lineair = 0.000] tussen het roken van sigaretten en het krijgen van alvleesklierkanker.

De onderzoekers vonden wanneer vergeleken met het niet roken, dat het roken 10 sigaretten per dag, de kans op het krijgen van alvleesklierkanker significant met 50% [RR = 1.5, 95% BI = 1.4-1.6] verhoogde.

De onderzoekers vonden wanneer vergeleken met het niet roken, dat het roken 20 sigaretten per dag, de kans op het krijgen van alvleesklierkanker significant met 90% [RR = 1.9, 95% BI = 1.8-2.0] verhoogde.

De onderzoekers vonden wanneer vergeleken met het niet roken, dat het roken 30 sigaretten per dag, de kans op het krijgen van alvleesklierkanker significant met 100% [RR = 2.0, 95% BI = 1.9-2.1] verhoogde.   

De onderzoekers vonden wanneer vergeleken met het niet roken, dat het roken 40 sigaretten per dag, de kans op het krijgen van alvleesklierkanker significant met 110% [RR = 2.10, 95% BI = 1.9-2.3] verhoogde.  

De onderzoekers vonden ook vergelijkbare resultaten voor de duur van het roken en het cumulatieve aantal gerookte sigaretten.
Het relatieve risico van ex-rokers nam af naarmate de gestopte tijdspan toenam [p voor non-lineair = 0.008, I2 = 0%].

De onderzoekers vonden non-lineaire dosis-afhankelijke associaties voor alle parameters van het roken van sigaretten bij vrouwen, terwijl lineaire verbanden werden waargenomen voor de duur van het roken en het cumulatieve aantal gerookte sigaretten bij mannen, maar niet voor de rookintensiteit.

De onderzoekers concludeerden er was een non-lineair dosis-afhankelijk verband tussen het roken van sigaretten en het krijgen van alvleesklierkanker, maar dit verband kan tussen man en vrouw anders zijn.

Oorspronkelijke titel:
Non-linear dose–response relationship between cigarette smoking and pancreatic cancer risk: Evidence from a meta-analysis of 42 observational studies by Zoua L, Zhonga R, […], Miaoa X.

Link:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095980491300782X

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies over kanker.