Een scheve n6:n3 ratio verhoogt de kans op chronische ziekten

Onderzoeksvraag:
Veranderingen in het dieet van de afgelopen decennia in de inname van n-6 en n-3 meervoudig onverzadigde vetzuren tonen een opvallende toename in de n-6:n-3 ratio Gelijktijdig met deze toename van n-6:n-3 ratio is een toename van chronische ontstekingsziekten geconstateerd. Maar de relatie tussen een scheve n-6:n-3 ratio en het risico op het krijgen van chronische ziekten is niet duidelijk en daarom werd dit overzichtsartikel uitgevoerd.

Verhoogt een scheve n-6:n-3 ratio de kans op het krijgen van bepaalde chronische ziekten?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel was een beschrijvend overzichtsartikel. In een beschrijvend overzichtsartikel kan het gevonden risico niet in een getal uitgedrukt worden. Dat kan alleen in een meta-analyse.


Resultaten en conclusies:
Toename in de verhouding van n-6: n-3 meervoudig onverzadigde vetzuren, kenmerkend voor het Westerse dieet, kunnen vele ontstekingsziekten verergeren.


De verandering in de verhouding en de toename van de consumptie van n-6 meervoudig onverzadigde vetzuren veranderen de productie van belangrijke mediatoren van de ontsteking en de regulatoren en de immuunreacties ten gunste van het pro-inflammatoire profiel.

Chronische aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, diabetes, obesitas, reumatoïde artritis en prikkelbare darm syndroom (PDS) zijn allemaal geassocieerd met een verhoogde productie van PGE2, LTB4, TXA2, IL-1β, IL-6 en TNF-α, waarbij de productie van deze factoren toeneemt met de toename van de  inname van n-6 meervoudig onverzadigde vetzuren en de verminderde inname van n-3 meervoudig onverzadigde vetzuren.

De onderzoekers concludeerden dat een scheve n-6:n-3 ratio schadelijk is voor de gezondheid.

Oorspronkelijke titel:
Review Article: Health Implications of High Dietary Omega-6 Polyunsaturated Fatty Acids by Patterson E, Wall R, […], Stanton C.

Link:

http://www.hindawi.com/journals/jnume/2012/539426/

Extra informatie van El Mondo:
Omega-6 (n-6) meervoudig onverzadigde vetzuren (bijvoorbeeld arachidonzuur (AA)) en omega-3 (n-3) meervoudig onverzadigde vetzuren (bijvoorbeeld eicosapentaeenzuur (EPA)) zijn voorlopers van krachtige vetachtige mediator signaalmoleculen, de genaamde  "eicosanoïden”.  Eicosanoïden spelen een belangrijke rol in de regulering van de ontstekingsmechanismen.
In het algemeen zijn eicosanoïden gevormd uit n-6 meervoudig onverzadigde vetzuren pro-inflammatoir terwijl eicosanoïden gevormd uit n-3 meervoudig onverzadigde vetzuren anti-inflammatoir zijn. Pro-flammatoire eicosanoïden kunnen ontstekingsziekten veroorzaken en chronische ziekten zijn ontstekingsziekten.


Een scheve n-6:n-3 ratio heeft een ratio van 5:1 of hoger. De n6:n3 ratio van een product kan opgezocht worden in de NEVO-tabel.

Lees meer over het visvetzuur EPA in de presentatie EPA & DHA.