Een verlaagd risico op mortaliteit tot 40 g alcohol per dag maar een verhoogd risico boven 40 g onder mannen


Onderzoeksvraag:
Hoe ziet het verband tussen het drinken van alcohol in de tijd en de sterftekans eruit?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 9 cohort studies tussen 1991-2010 met 62950 deelnemers en 10490 mensen die tijdens de studies overleden waren.

Er was een matige tussen-studie heterogeniteit maar geen bewijs van publicatie bias. Studies onder vrouwen waren zeer schaars en daarom kon er geen meta-analyse uitgevoerd worden.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden voor mannen in een random-effect model een verlaagd risico op mortaliteit (doodgaan aan) bij een consumptie tot 40 g alcohol per dag maar een verhoogd risico boven 40 g alcohol per dag.

De onderzoekers vonden voor mannen een significant, verlaagd risico van 10% [gepoolde RR = 0.90, 95% BI = 0.81-0.99] op mortaliteit voor 1-29 gram alcohol per dag.

De onderzoekers vonden voor mannen een niet-significant, verhoogd risico van 19% [gepoolde RR =1.19, 95% BI = 0.89-1.58] op mortaliteit voor 30-59 gram alcohol per dag.

De onderzoekers vonden voor mannen een niet-significant, verhoogd risico van 52% [gepoolde RR =1.52, 95% BI = 0.78-2.98] op mortaliteit voor 60 gram alcohol of meer per dag.

De onderzoekers concludeerden dat er een kromlijnig verband bestond tussen het drinken van alcohol in de tijd en de sterftekans bij mannen.

Oorspronkelijke titel:
Alcohol consumption over time and risk of death: a systematic review and meta-analysis by Jayasekara H, English DR, […], Macinnis RJ.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24670372

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies over alcoholconsumptie.