Een vitamine D-bloedwaarde lager dan 50 nmol/L tijdens de zwangerschap verhoogt pre-eclampsie, zwangerschapdiabetes, een vroeggeboorte en een SGA-baby


Onderzoeksvraag:
Verhoogt een lage vitamine D-bloedwaarde tijdens de zwangerschap de kans op het krijgen van pre-eclampsie, zwangerschapdiabetes, een vroeggeboorte of een SGA-baby?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 24 observationele studies.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat  een vitamine D-bloedwaarde lager dan 50 nmol/L tijdens de zwangerschap, de kans op het krijgen van pre-eclampsie (zwangerschapsvergiftiging) significant met 109% [95% BI = 1.50-2.90] verhoogde. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat  een vitamine D-bloedwaarde lager dan 50 nmol/L tijdens de zwangerschap, de kans op het krijgen van zwangerschapdiabetes significant met 38% [95% BI = 1.12-1.70] verhoogde.

De onderzoekers vonden dat  een vitamine D-bloedwaarde lager dan 50 nmol/L tijdens de zwangerschap, de kans op het krijgen van een vroeggeboorte significant met 58% [95% BI = 1.08-2.31] verhoogde.

De onderzoekers vonden dat  een vitamine D-bloedwaarde lager dan 50 nmol/L tijdens de zwangerschap, de kans op het krijgen van een SGA-baby significant met 52% [95% BI = 1.08-2.15] verhoogde.

De onderzoekers concludeerden dat een vitamine D-bloedwaarde lager dan 50 nmol/L tijdens de zwangerschap de kans op het krijgen van pre-eclampsie, zwangerschapdiabetes, een vroeggeboorte en een SGA-baby verhoogde.

Oorspronkelijke titel:
Maternal vitamin D status and adverse pregnancy outcomes: a systematic review and meta-analysis by Wei SQ, Qi HP, […], Fraser WD.

Link:
http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/14767058.2013.765849?journalCode=jmf

Extra informatie van El Mondo:
Lees hier meer over studies over vitamine D.