Een zinktekort leidt tot hartinfarct

Onderzoeksvraag:
Verhoogt een zinktekort de kans op het krijgen van een hartinfarct?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 41 patiënt-controle studies met 2886 deelnemers.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat patiënten die een hartinfarct gehad hebben een lage zinkstatus (minder zink in het lichaam) [SMD = -1.848, 95% BI =  -2.365 tot -1.331] hadden dan gezonde personen. 

De onderzoekers vonden in de subgroepenanalyse dat patiënten die een hartinfarct gehad hebben een lage serum zinkstatus [SMD = -1.764, 95% BI = -2.417 tot -1.112] hadden dan gezonde personen. 

De onderzoekers vonden in de subgroepenanalyse dat patiënten die een hartinfarct gehad hebben een lage haar zinkstatus [SMD = -3.326, 95% BI = -4.616 tot -2.036] hadden dan gezonde personen. 

De onderzoekers vonden in de subgroepenanalyse dat zowel mannen [SMD = -3.350, 95% BI = -4.531 tot -2.169] als vrouwen [SMD = -2.681, 95% BI = -3.440 tot -1.922] die een hartinfarct gehad hebben een lage zinkstatus hadden dan gezonde personen.

De onderzoekers vonden in de subgroepenanalyse dat de zinkstatus bij Aziatische patiënten die een hartinfarct gehad hebben, lager uitviel dan bij Europese patiënten.

De onderzoekers concludeerden dat er een significant verband bestond tussen een zinktekort en het krijgen van een hartinfarct.

Oorspronkelijke titel:
Deficient Zinc Levels and Myocardial Infarction: Association Between Deficient Zinc Levels and Myocardial Infarction: a Meta-analysis by Liu B, Cai ZQ and Zhou YM.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25627421

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies over zink en het voorkomen van een hartinfarct.

Paginatype: