Elke kg gewichtstoename verhoogt hart- en vaatziekten bij vrouwen met 5.7% en bij mannen met 3.1%

Onderzoeksvraag:
Verhoogt overgewicht de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten?

Studieopzet:
Dit is een beschrijvende overzichtsartikel met 11 prospectieve cohort studies.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden in jonge mensen dat elke 1% boven de wenselijke BMI het risico op het krijgen van hart- en vaatziekten bij vrouwen met 3.3% en bij mannen met 3.6% verhoogde.

De onderzoekers vonden bij volwassenen dat elke kg gewichtstoename het risico op het krijgen van hart- en vaatziekten bij vrouwen met 5.7% en bij mannen met 3.1% verhoogde

De onderzoekers vonden dat elke kg gewichtsafname het nuchter serum cholesterolgehalte met 1%, het LDL-cholesterolgehalte (het slechte cholesterol) met 0.7%, het triglyceridengehalte met 1.9%, de systolische bloeddruk (bovendruk) met 0.5%, de diastolische bloeddruk (onderdruk) met 0.4% en het nuchter bloedsuikergehalte met 0.2 mM verlaagde terwijl het HDL-cholesterolgehalte (het goede cholesterol) met 0.2% verhoogde.

De onderzoekers concludeerden dat overgewicht (BMI>25) een belangrijke risicofactor is voor het krijgen van hart- en vaatziekten.

Oorspronkelijke titel:
Obesity and Disease Management: Effects of Weight Loss on Comorbid Conditions by Anderson JW and Konz EC.

Link:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1038/oby.2001.138/full

Extra informatie van El Mondo:
Lees hier meer over overgewicht.