Foliumzuursupplementen verhogen de kans op prostaatkanker


Onderzoeksvraag:
Is er een relatie tussen het slikken van foliumzuursupplementen en het risico op het krijgen van kanker?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 10 RCT’s met 38 233 kankergevallen.

Het relatieve risico met 95% BI werd gebruikt om de relatie tussen het slikken van foliumzuursupplementen en het krijgen van kanker weer te geven.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden in 10 RCT's een borderline significante toename van de frequentie van het aantal kankergevallen in de foliumzuurgroep vergeleken met de controlegroep.

De onderzoekers vonden in 10 RCT’s met 38 233 kankergevallen dat het slikken van foliumzuursupplementen (≥0.4 mg per dag) de kans op het krijgen van kanker vergeleken met de placebo met 0.7% [95% BI = 1.00-1.14] deed toenemen. De toename was niet-significant want het relatieve risico van1 zat in de 95% BI. Niet-significant wil zeggen, het kan niet met 95% betrouwbaarheid gezegd worden dat het verhoogde risico toe te schrijven was aan het slikken van foliumzuursupplementen. Niet-significant betekent in de praktijk geen verband.

De onderzoekers vonden in 6 RCT’s dat het slikken van foliumzuursupplementen (≥0.4 mg per dag) de kans op het krijgen van prostaatkanker vergeleken met de placebo significant met 24% [95% BI = 1.03-1.49] deed toenemen. Significant wil zeggen, het kan met 95% betrouwbaarheid gezegd worden dat het verhoogde risico toe te schrijven was aan het slikken van foliumzuursupplementen.

De onderzoekers vonden in 6 RCT’s dat het slikken van foliumzuursupplementen de kans op het doodgaan aan kanker (kanker mortaliteit) vergeleken met de placebo niet-significant met 0.9% [95% BI = 0.90-1.30] deed toenemen.

De onderzoekers concludeerden dat het slikken van foliumzuursupplementen (≥0.4 mg per dag) de kans op het krijgen van prostaatkanker verhoogde.

Oorspronkelijke titel:
Cancer risk with folic acid supplements: a systematic review and meta-analysis by Wien TN, Pike E, […], Klemp M.

Link:
http://www.bmjopen.bmj.com/content/2/1/e000653.full.pdf+html

Extra informatie van El Mondo:
Voedingssupplementen vallen onder de levensmiddelenwetgeving (Warenwet). De Warenwet verplicht de fabrikant niet om de nadelige kant van het slikken van voedingssupplementen op de verpakking te vermelden.