Foliumzuursupplementen verlagen het homocysteïnegehalte bij mensen met suikerziekte type 2

Onderzoeksvraag:
De bewijzen voor de effecten van foliumzuur  op het totale plasma homocysteïnegehalte en de glycemische controle bij mensen met suikerziekte type 2 zijn tegenstrijdig. Daarom werd dit overzichtsartikel uitgevoerd.

Verbeteren foliumzuursupplementen het totale plasma homocysteïnegehalte en de glycemische controle bij mensen met suikerziekte type 2?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 4 studies met 183 patiënten met suikerziekte type 2.

Resultaten en conclusies:
De  meta-analyse liet zien dat foliumzuursupplementen een significant effect hadden op het totale plasma homocysteïnegehalte bij patiënten met suikerziekte type 2. Het gewogen gemiddelde verschil was -3.52 [95% BI = -4.44 tot -2.60]. Significant wil zeggen, er is een verband bij 95% betrouwbaarheid.

De  meta-analyse liet zien dat foliumzuursupplementen een niet-significant effect hadden op het HbA1c-gehalte bij patiënten met suikerziekte type 2. Het gewogen gemiddelde verschil was -0.37 [95% BI = -1.10 tot 0.35]. Niet-significant wil zeggen, er is geen verband.

De onderzoekers concludeerden dat foliumzuursupplementen het totale plasma homocysteïnegehalte bij patiënten met suikerziekte type 2 verlaagden en er was een trend te herkennen bij het verbeteren van de glycemische controle.

Oorspronkelijke titel:
Effect of folic acid supplementation on plasma total homocysteine levels and glycemic control in patients with type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis by Sudchada P, Saokaewemail S, […], Khaithong W.

Link:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016882271200215X

Extra informatie van El Mondo:
Lees meer over foliumzuur en het hoge homocysteïnegehalte in de presentatie foliumzuur.