Foliumzuursupplementen verlagen melanoomkanker (huidkanker)


Onderzoeksvraag:
Er zijn steeds meer gegevens en voortschrijdende controverse over het effect van foliumzuur op het krijgen van kanker. Daarom werd dit overzichtsartikel uitgevoerd.

Verhoogt het slikken van foliumzuursupplementen de kans op het krijgen van kanker?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte RCT’s.  

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden in 13 RCT’s (n = 49, 406) dat het slikken van foliumzuursupplementen, de kans op het krijgen van kanker niet significant met 5% [95% BI = 0.99-1.11, p = 0.13] verhoogde. Niet significant wil zeggen, er is geen verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden in 7 RCT’s (n = 33, 824) dat het slikken van foliumzuursupplementen, de kans op het krijgen van dikke darmkanker niet significant met 1% [95% BI = 0.82-1.23, p = 0.95] verhoogde. Niet significant wil zeggen, er kan niet met 95% betrouwbaarheid gezegd worden dat het slikken van foliumzuursupplementen de kans op het krijgen van dikke darmkanker met 1% verhoogde.

De onderzoekers vonden in 2 RCT’s (n = 20, 228) dat het slikken van foliumzuursupplementen de kans op het krijgen van gastro-intestinale kanker (uitgezonderd dikke darmkanker) met 0% [95% BI = 0.75-1.33, p = 0.99] verhoogde. Niet significant want de gevonden p-waarde van 0.99 is hoger dan 0.05.

De onderzoekers vonden in 5 RCT’s (n = 27, 65) dat het slikken van foliumzuursupplementen de kans op het krijgen van prostaatkanker niet significant met 17% [95% BI = 0.84-1.62, p = 0.35] verhoogde. Niet significant want het risico van 1 zat in de 95% BI van 0.84 en 1.62. Het risico van 1 betekent geen risico.

De onderzoekers vonden in 2 RCT’s (n = 20, 228) dat het slikken van foliumzuursupplementen de kans op het krijgen van urogenitale kanker (uitgezonderd prostaatkanker) niet significant met 3% [95% BI = 0.75-1.27, p = 0.84] verlaagde.

De onderzoekers vonden in 5 RCT’s (n = 31, 864) dat het slikken van foliumzuursupplementen de kans op het krijgen van longkanker met 0% [95% BI = 0.84-1.21, p = 0.97] verhoogde.

De onderzoekers vonden in 4 RCT’s (n = 19, 800) dat het slikken van foliumzuursupplementen de kans op het krijgen van borstkanker niet significant met 18% [95% BI = 0.63-1.07, p = 0.15] verlaagde.

De onderzoekers vonden in 3 RCT’s (n = 25, 670) dat het slikken van foliumzuursupplementen de kans op het krijgen van hematologische maligniteit niet significant met 13% [95% BI = 0.64-1.17, p = 0.35] verlaagde.

De onderzoekers vonden in 6 RCT’s (n = 31, 930) dat het slikken van foliumzuursupplementen de kans op doodgaan aan kanker niet significant met 2% [95% BI = 0.90-1.15, p = 0.81] verhoogde.

De onderzoekers vonden in 3 RCT’s (n = 19, 128) dat het slikken van foliumzuursupplementen de kans op het krijgen van melanomen (een soort huidkanker) significant met 53% [95% BI = 0.23-0.94, p = 0.03] verlaagde. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers concludeerden dat het slikken van foliumzuursupplementen de kans op het krijgen van kanker niet verhoogde. Echter, het slikken van foliumzuursupplementen verlaagde de kans op het krijgen van melanomen.

Oorspronkelijke titel:
Folic acid supplementation and cancer risk: A meta-analysis of randomized controlled trials by Qin X, Cui Y, […], Wang X.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23338728

Extra informatie van El Mondo:
Een melanoom is een vorm van huidkanker, die ontstaat uit de pigmentcellen van de huid (de melanocyten). Overal in de huid zitten deze melanocyten.

Melanomen komen relatief vaak voor bij mensen vanaf een jaar of 40. Bij vrouwen wat vaker dan bij mannen. Het is erg zeldzaam dat een kind een melanoom krijgt.

Wanneer een melanoom (melanoom betekent letterlijk: zwart gezwel) in een vroeg stadium wordt ontdekt, is de kans op een succesvolle behandeling groot. De behandeling bestaat dan uit een operatieve verwijdering van het melanoom, waarbij de kans op genezing groter is dan 95%.