Foliumzuursupplementen verlagen mogelijk een beroerte


Onderzoeksvraag:
Verlaagt het slikken van foliumzuursupplementen de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 26 RCT’s met 58804 deelnemers.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat het slikken van foliumzuursupplementen de kans op het krijgen van cardiovasculaire ziekten (CVD) niet significant met 2% [95% BI = 0.95-1.02, p = 0.36] verlaagde. Niet significant wil zeggen, er is geen verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat het slikken van foliumzuursupplementen de kans op het krijgen van coronaire hartziekten (CHD) niet significant met 3% [95% BI = 0.98-1.08, p = 0.23] verhoogde.

De onderzoekers vonden dat het slikken van foliumzuursupplementen de kans op all-cause mortaliteit (doodgaan aan alle oorzaken) niet significant met 0% [95% BI = 0.96-1.04, p = 0.92] verhoogde.

De onderzoekers vonden dat het slikken van foliumzuursupplementen de kans op het krijgen van een beroerte niet significant met 7% [95% BI = 0.86-1.00, p = 0.05] verlaagde.

De onderzoekers concludeerden dat het slikken van foliumzuursupplementen de kans op het krijgen van een beroerte mogelijk verlaagde. Mogelijk omdat de gevonden p-waarde voor het krijgen van een beroerte gelijk was aan 0.05.

Oorspronkelijke titel:
Efficacy of folic acid supplementation in cardiovascular disease prevention: an updated meta-analysis of randomized controlled trials by Yang HT, Lee M, […], Saver JL.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22884409

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer over studies met foliumzuur.