Geen verband tussen alcohol en multipel myeloom


Onderzoeksvraag:
De rol van alcohol in multipel myeloom (de Ziekte van Kahler) is onduidelijk, hoewel sommige recente bevindingen een verlaagde risico suggereren. Daarom werd dit overzichtsartikel uitgevoerd.

Verlaagt het drinken van alcohol de kans op het krijgen van multipel myeloom?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 8 patiënt-controle en 10 cohort studies met in totaal 5694 patiënten met multipel myeloom.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat het drinken van alcohol de kans op het krijgen van multipel myeloom niet-significant met 3% [95% BI = 0.85-1.10] verlaagde. Niet-significant wil zeggen, er is geen verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden in patiënt-controle studies dat het drinken van alcohol de kans op het krijgen van multipel myeloom niet-significant met 4% [95% BI = 0.74-1.24] verlaagde.

De onderzoekers vonden in cohort studies geen verband tussen het drinken van alcohol en het krijgen van multipel myeloom [RR = 1.00, 95% BI = 0.89-1.13].

De onderzoekers vonden dat het drinken van 1 glas alcohol of minder per dag, de kans op het krijgen van multipel myeloom niet-significant met 4% [95% BI = 0.81-1.13] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat het drinken van meer dan 1 glas alcohol per dag, de kans op het krijgen van multipel myeloom niet-significant met 11% [95% BI = 0.74-1.07] verlaagde.

De onderzoekers concludeerden dat er geen verband bestond tussen het drinken van alcohol en het krijgen van multipel myeloom.

Oorspronkelijke titel:
Alcohol drinking and multiple myeloma risk - a systematic review and meta-analysis of the dose-risk relationship by Rota M, Porta L, [...], La Vecchia C.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24469244

Extra informatie van El Mondo:
De ziekte van Kahler (multipel myeloom) is zeldzaam en in Nederland wordt de diagnose multipel myeloom ongeveer 770 keer per jaar gesteld. Het gaat om slechts één procent van alle nieuwe patiënten met kanker. De ziekte komt niet bij kinderen voor maar het is typisch een aandoening van oudere volwassenen. De helft van de patiënten is ouder dan 65 jaar en de ziekte komt even vaak bij vrouwen als bij mannen voor.

Vind hier meer studies over alcohol consumptie.