Geen verband tussen plantensterolen en hart- en vaatziekten


Onderzoeksvraag:
De impact van de verhoogde serumconcentraties van plantensterolen op cardiovasculaire risico is onduidelijk. Daarom werden een systematisch literatuuronderzoek en een meta-analyse uitgevoerd om te onderzoeken of er een verband bestaat tussen de serumconcentraties van twee gemeenschappelijke plantensterolen (sitosterol en campesterol) en het risico op hart- en vaatziekten (HVZ).

Verlaagt het plantensterolengehalte in het bloed de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 17 studies (4 patiënt-controle studies, 5 geneste patiënt-controle studies, 3 cohort studies en 5 cross-sectionele studies) met 11182 deelnemers.
8 studies rapporteerden het relatieve risico van hart- en vaatziekte en 15 studies het serum concentratie van plantensterolen. De gemiddelde leeftijd was 48 tot 78 jaar en er was sprake van publicatie bias, duidend op het niet publiceren van kleine studies zonder significante resultaten.

Resultaten en conclusies:
Het relatieve risico van het serumconcentratie campesterol was niet-significant 1.02 [95% BI = 0.94-1.09, p=0.675]. Niet-significant wil zeggen geen verband.


Het relatieve risico van het serumconcentratie sitosterol was niet-significant 1.06 [95% BI = 0.84-1.34, p=0.644].

De onderzoeker concludeerden dat er geen bewijs was dat er een verband bestaat tussen het serumconcentratie plantensterolen en het risico op hart- op vaatziekten.

Oorspronkelijke titel:
Plant sterols and cardiovascular disease: a systematic review and meta-analysis by Genser B, Silbernagel G, […], März W.

Link:

http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/33/4/444.full.pdf+html

Extra informatie van El Mondo:
90% van de plantensterolen in voeding en bloed zijn sitosterol en campesterol.

De EFSA heeft de volgende claim van plantensterolen/-stanolen goedgekeurd:
een dagelijkse inname van 3 (range 2.6-3.4) gram plantensterolen/-stanolen verlaagt het LDL-cholesterolgehalte met 11%.
De EFSA acht verder dat de minimale vereiste duur om het maximale effect van plantensterolen/-stanolen op het LDL-cholesterolgehalte te bereiken, is twee tot drie weken. Juist deze tekst wordt niet op de verpakking van het levensmiddel gezet!
Vanaf december 2012 mogen de fabrikanten nog alleen maar goedgekeurde claims van de EFSA op de verpakking van levensmiddelen en voedingssupplementen zetten.

Er zijn naast een hoog LDL-cholesterolgehalte nog andere risicofactoren die de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten verhogen. Anders gezegd, het eten van producten met toegevoegde plantensterolen/-stanolen geven niet de garantie dat er geen hart- en vaatziekte optreedt.
Juist in producten met toegevoegde plantensterolen/-stanolen zitten naar verhouding teveel vet (>35 En%) en verzadigd vet (>10 En%) in. Vet en verzadigd vet zijn risicofactoren van hart- en vaatziekten.