Geen verband tussen transvetzuren en de suikerhuishouding


Onderzoeksvraag:
Hoewel het bewijs van cohort studies suggereert dat de inname van transvetzuren kan worden geassocieerd met insulineresistentie en diabetes, leveren gerandomiseerde placebo-gecontroleerde dubbelblinde humane studies (RCT's) tegenstrijdige resultaten. Dit meta-analyse onderzocht de rol van de inname van transvetzuren op de glucose homeostase (suikerhuishouding).

Heeft het eten van transvetzuren nadelige invloed op de suikerhuishouding in het lichaam?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 7 RCT’s. Er was geen sprake van publicatiebias.

 

Resultaten en conclusies:

De  meta-analyse liet zien dat een verhoogde inname van transvetzuren niet resulteerde in een significante verandering van de suiker- en insulineconcentratie in het bloed.

Een verhoogde inname van transvetzuren leidde tot een significante verhoging van het totale en LDL-cholesterolgehalte. The pooled effect size (ES) was respectievelijk 0.28 [95% BI = 0.04-0.51] and 0.36 [95% BI = 0.13-0.60].

Een verhoogde inname van transvetzuren leidde tot een significante verlaging van het HDL-cholesterolgehalte. The pooled effect size (ES) was respectievelijk -0.25 [95% BI = -0.48 tot -0.01].

Er was geen sprake van dosisafhankelijke relatie tussen de pooled effect size en de inname van transvetzuren.

De onderzoekers concludeerden dat een verhoogde inname van transvetzuren niet leidde tot veranderingen in de glucose-, insuline- of triglycerideconcentraties, maar het leidde wel tot een toename in het totale- en LDL- en een afname in HDL-cholesterolgehalte. Er was dus geen bewijs voor een mogelijke voordeel van de vermindering van de inname van transvetzuren op de glucose homeostase.

Oorspronkelijke titel:
Effects of trans fatty acids on glucose homeostasis: a meta-analysis of randomized, placebo-controlled clinical trials by Aronis KN, Khan SM and Mantzoros CS.

Link:

http://ajcn.nutrition.org/content/96/5/1093.abstract

Extra informatie van El Mondo:
Lees meer over de meta-analyse, cohort studies, significantie en RCT in de presentatie studieopzet.

Lees meer over transvetzuren in de presentatie vetten.

Een hoog totale- en LDL-cholesterolgehalte en een hoog triglycerideconcentratie verhogen de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten.
Een hoog HDL-cholesterolgehalte verlaagt de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten.