GLP-1 receptor agonist verlaagt het lichaamsgewicht bij mensen met overgewicht


Onderzoeksvraag:
Kan het toedienen van GLP-1 receptor agonist het gewicht van mensen met overgewicht doen afnemen?


Studieopzet:
Het overzichtsartikel bevatte 21 RCT’s met 6411 deelnemers.


Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat mensen met overgewicht die GLP-1 receptor agonist toegediend kregen significant meer gewicht verloren dan mensen met overgewicht die geen GLP-1 receptor agonist toegediend kregen. Het gewogen gemiddelde verschil was -2.9 kg [95% BI = -3.6 tot -2.2]. Significant wil zeggen, het was met 95% betrouwbaarheid toe te schrijven aan het toedienen van GLP-1 receptor agonist.


Het gewogen gemiddelde verschil van mensen met overgewicht zonder suikerziekte type 2 vergeleken met de controlegroep was -3.2 kg [95% BI = -4.3 tot -2.1, 3 studies].
Het gewogen gemiddelde verschil van mensen met overgewicht met suikerziekte type 2 vergeleken met de controlegroep was -2.8 kg [95% BI = -3.4 tot -2.3, 18 studies].

De meta-analyse liet ook zien dat het toedienen van GLP-1 receptor agonist een significant positief effect had op de systolische en diastolische bloeddruk, de plasmaconcentraties van cholesterol en de glycemische controle, maar het had geen significant effect op de plasmaconcentraties van leverenzymen. Er werd ook gevonden dat het toedienen van GLP-1 receptor agonist gepaard ging met misselijkheid, diarree en braken, maar niet met hypoglykemie.

De onderzoekers concludeerden dat het toedienen van GLP-1 receptor agonist het gewicht bij mensen met overgewicht met of zonder suikerziekte type 2 deed afnemen.

Oorspronkelijke titel:
Effects of glucagon-like peptide-1 receptor agonists on weight loss: systematic review and meta-analyses of randomised controlled trials by Vilsbøll T, Christensen M, […], Gluud L.

Link:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3256253/pdf/bmj.d7771.pdf

Extra informatie van El Mondo:
Bij suikerziekte type 2 heeft het lichaam moeite om insuline te produceren. Het toedienen van GLP-1 receptor agonist is bedoeld om de werking van de bètacelfunctie te verbeteren.  Het hormoon GLP-1 (glucagon-like-peptide-1) wordt in de darmen aangemaakt zodra iemand gaat eten en zet de bètacellen aan tot insulineproductie.

De meta-analyse is een bijzondere vorm van een overzichtartikel omdat het de gevonden resultaat in een getal uitdrukt.