Groenten en fruit bieden bescherming tegen dikkedarmkanker


Onderzoeksvraag:
Onderzoeken naar het verband tussen een bepaald voedingsmiddel of voedingsstof en het risico op het krijgen van dikkedarmkanker (colorectale kanker) geven inconsistente resultaten. Daarom werd dit overzichtsartikel uitgevoerd.

Welke voedingspatronen bieden bescherming tegen dikkedarmkanker?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 8 prospectief cohort studies en 8 patiënt-controle studies.
Het relatieve risico met 95% BI en het random-effects model werden gebruikt om de relatie tussen de verschillende voedingspatronen en het krijgen van dikkedarmkanker weer te geven.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat een voedingspatroon met een hoge alcoholconsumptie de kans op het krijgen van dikkedarmkanker niet-significant met 4% deed afnemen. Anders gezegd, het relatieve risico was 0.96 [95% BI = 0.82-1.12]. Niet-significant wil zeggen, het kan met 95% betrouwbaarheid gezegd worden dat het verlaagde risico niet toe te schrijven was aan een voedingspatroon met een hoge alcoholconsumptie. Niet-significant betekent in de praktijk geen verband.

De onderzoekers vonden dat een voedingspatroon met veel groenten en fruit de kans op het krijgen van dikkedarmkanker significant met 20% deed afnemen. Anders gezegd, het relatieve risico was 0.80 [95% BI = 0.70-0.90]. Significant wil zeggen, het kan met 95% betrouwbaarheid gezegd worden dat het verlaagde risico toe te schrijven was aan een voedingspatroon met veel groenten en fruit.

De onderzoekers vonden dat een voedingspatroon met een hoge roodvlees- en bewerkt vleesconsumptie de kans op het krijgen van dikkedarmkanker significant met 29% deed toenemen. Anders gezegd, het relatieve risico was 1.29 [95% BI = 1.13-1.48]. Significant wil zeggen, het kan met 95% betrouwbaarheid gezegd worden dat het verhoogde risico toe te schrijven was aan een voedingspatroon met een hoge roodvlees- en bewerkt vleesconsumptie.

De onderzoekers concludeerden dat een voedingspatroon met veel groenten en fruit de kans op het krijgen van dikkedarmkanker deed afnemen terwijl een voedingspatroon met een hoge roodvlees- en bewerkt vleesconsumptie de kans op het krijgen van dikkedarmkanker deed toenemen

Oorspronkelijke titel:
Dietary patterns and colorectal cancer: systematic review and meta-analysis by Magalhães B, Peleteiro B, and Lunet N.

Link:
http://journals.lww.com/eurjcancerprev/Abstract/2012/01000/Dietary_patterns_and_colorectal_cancer__.3.aspx

Extra informatie van El Mondo:
De aanbeveling voor groenten en fruit is 200-300 gram groenten en 2-5 stuks fruit per dag.