Groenten en fruit verlagen mogelijk slokdarmkanker


Onderzoeksvraag:
Kwantificering van de associatie tussen de inname van groenten en fruit en het risico op het krijgen van slokdarm plaveiselcelcarcinoom is controversieel. Daarom werd dit overzichtsartikel uitgevoerd.

Verlaagt het eten van groenten en fruit de kans op het krijgen van het type slokdarmkanker, de slokdarm plaveiselcelcarcinoom?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 32 studies tot juli 2012 met 10037 patiënten met slokdarm plaveiselcelcarcinoom.
Er was sprake van heterogeniteit tussen de studies maar geen sprake van publicatie bias.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat het eten van veel groenten vergeleken met weinig groenten, de kans op het krijgen van slokdarm plaveiselcelcarcinoom significant met 44% [95% BI = 0.45-0.69] verlaagde. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat het eten van veel fruit vergeleken met weinig fruit, de kans op het krijgen van slokdarm plaveiselcelcarcinoom significant met 47% [95% BI = 0.44-0.64] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat er een non-linear verband bestond tussen het eten van fruit en het krijgen van slokdarm plaveiselcelcarcinoom. Het non-lineair verband bestond ook voor het eten van groenten.

De onderzoekers concludeerden dat het eten van zowel groenten als fruit de kans op het krijgen van slokdarm plaveiselcelcarcinoom mogelijk verlaagde. Mogelijk omdat er sprake was van heterogeniteit tussen de studies.
Heterogeniteit tussen de studies maakt dat de gevonden resultaten met voorzichtigheid geïnterpreteerd moet worden.

Oorspronkelijke titel:
Intake of fruit and vegetables and risk of esophageal squamous cell carcinoma: A meta-analysis of observational studies by Liu J, Wang J, […], Lv C.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23319052

Extra informatie van El Mondo:
De aanbeveling voor groenten is 200-300 gram per dag en voor fruit 2-5 stuks per dag.

Slokdarmkanker komt meer voor bij mannen dan bij vrouwen. Het merendeel van de mensen die slokdarmkanker krijgen, is ouder dan 50 jaar.
Slokdarmkanker is een kwaadaardige tumor in de slokdarm. Er zijn twee typen slokdarmkanker:

  1. Slokdarm plaveiselcelcarcinoom. Deze tumor vormt zich uit de cellaag die de binnenkant van de slokdarm bekleedt en ontstaat vooral in het middelste en onderste deel van de slokdarm.
  2. Slokdarm adenocarcinoom. Deze tumor ontwikkelt zich uit cylindrisch epitheel, ook wel Barrett epitheel genoemd.

De precieze oorzaak van slokdarmkanker is onduidelijk.
Risicofactoren die de kans op het krijgen van slokdarmkanker kunnen vergroten, zijn:

  • Roken en overmatig alcoholgebruik.
  • Ongezonde en eenzijdige voedingspatroon.
  • Het eten van weinig groenten en fruit.
  • Overgewicht (BMI>25).
  • Regelmatig en langdurig terugstromen van maagzuur in de slokdarm (ook wel brandend maagzuur of reflux genoemd).